Varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen oma vasu

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus saada suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Näiden toteuttamiseksi jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu.

Vasu laaditaan yhdessä lapsen ja hänen huoltajiensa sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Lapsi voi olla mukana keskustelussa. Myös havainnoimalla voidaan etukäteen selvittää, mikä lapselle on tärkeää. Lapsen vasussa huomioidaan lapsen  vahvuudet ja tarpeet. Siihen kirjataan myös lapsen tarvitsema tuki tai mahdollinen suunnitelma lääkehoidosta.

Vasuun kirjataan tavoitteet varhaiskasvatuksen toiminnalle sekä toimenpiteet ja keinot näiden toteuttamiseksi. Vasun toteutumista arvioidaan ja päivitetään vuosittain.

Kotkan varhaiskasvatuksessa on käytössä Muksunetti-sovellus, johon lapsen vasu kirjataan.

Varhaiskasvatussuunnitelma pedanetissä