Ohjeita kaavamuutoksen hakijalle

Aloite

Jos maanomistaja tai haltija haluaa muutoksen voimassa olevaan asemakaavaan tai haluaa ehdottaa asemakaavan laatimista, hänen tulee tehdä kirjallinen hakemus. Hakemus voi olla vapaamuotoinen, mutta siinä tulee olla seuraavat tiedot:

  • muutoskohteen kiinteistötiedot, kaupunginosa, kortteli, tontti tai kiinteistön rekisteritunnus
  • hakijan nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus / y-tunnus
  • yhteyshenkilön tiedot, jos eri kuin hakija
  • muutosesitys, kartta liitteenä
  • perustelut hakemukselle
  • liitteenä selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta.

Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa keskustella kaavoituksen henkilökunnan kanssa muutoksen tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla voidaan keskustella asemakaavan tai asemakaavamuutoksen aikataulusta ja siitä hakijalle aiheutuvista kustannuksista.

Kirjallinen hakemus osoitetaan kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitetaan osoitteeseen Kotka kaupunki, kaupunkirakennelautakunta, Kirjaamo, Kustaankatu 2, 48100 Kotka tai sähköisesti kirjaamo@kotka.fi.

Jättäessään hakemuksen hakija sitoutuu tekemään kaupungin kanssa sopimuksen kaavan laatimisesta ja vastaamaan siinä sovituista maksuista.

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaava on tarkoitettu pääasiassa loma-asutuksen ohjaamiseen ranta-alueilla. Maanomistaja vastaa ranta-asemakaavan laatimisesta sekä laatimisesta ja selvitysten tekemisestä aiheutuvista kustannuksista. Alueen jolle kaava laaditaan, tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Ranta-asemakaavassa annetaan yksityiskohtaiset määräykset loma-asutuksen ja muun maankäytön järjestämisestä ranta-alueella. Ranta-asemakaava käsitellään kaupungin päätöksenteossa kuten muutkin asemakaavat.

Ranta-asemakaavan laatimiseen ryhtyvän maanomistajan tulee ennen työn aloittamista olla yhteydessä kaupungin kaavoitukseen. Kaavan sisällöstä neuvotellaan myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

 

Takaisin edelliselle sivulle