Seudullinen maahanmuuttajatyö

Seudullinen kotouttamisohjelma

Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat laatineet yhteisen Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman vuosille 2023-2026. Ohjelmassa on kuvattu maahanmuuttajien kotoutumisen palvelut ja kuntien tavoitteet kotoutumisen edistämiseksi. Ohjelmassa otetaan huomioon kaikki kuntien alueella asuvat maahan muuttaneet oleskelun perusteesta riippumatta.  Etelä-Kymenlaakson seudullisessa kotouttamisohjelmassa on koko seutua koskevia yhteisiä tavoitteita, jotka liittyvät koulutukseen, osallisuuteen, työllisyyden edistämiseen ja hyviin väestösuhteisiin sekä kuntien omia tavoitteita kotoutumisen edistämiseksi.  Ohjelma hyväksytty Etelä-Kymenlaakson kuntien kunnanvaltuustoissa.

Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma 2023-2026