Asiasanat: maahanmuutto

 • Ukrainan pakolainen
  27.11.2023

  Ryhmäkodin toiminta JST Avtes Oy:lle

  Kotkan ryhmäkodin toiminta ja henkilöstö siirtyvät liikkeenluovutuksella JST Avtes Oy:lle. Maahanmuuttoviraston alaikäisyksiköiden kilpailutus käytiin valtakunnallisella tasolla elokuussa 2023 ja Kotka…

 • Kotkan vastaanottokeskus
  01.06.2023

  Maahanmuuttoviraston ja Kotkan välinen sopimus vastaanottopalveluista irtisanottiin

  Maahanmuuttovirasto on irtisanonut Kotkan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottopalveluista. Irtisanominen tehtiin 31.5. ja…

 • 17.01.2023

  Kotoutumisen edistämisen alkuvaiheen palvelut kuntien järjestämisvastuulle

  Kotoutumisen edistämisen alkuvaiheen palvelut siirtyivät kuntien järjestämisvastuulle vuoden vaihteessa. Eduskunnassa hyväksyttiin lokakuussa 2022 muutoksia lakiin kotoutumisen edistämisestä (1386/2010). Nämä muutokset…

 • Kotoutumisen alkuvaiheen palvelut

  Kotkan kaupungin kotoutumisen alkuvaiheen palveluiden asiakkaita ovat vastaanottokeskuksista pois siirtyvät oleskeluluvan saaneet, kotoutumisajalla olevat turvapaikanhakijat sekä kiintiöpakolaiset. Kotoutumisen alkuvaiheen palveluissa…

 • 28.12.2022

  Hybridiyksikkö jakautuu vuodenvaihteessa Kotkan ryhmäkodiksi ja hyvinvointialueen perheryhmäkodiksi

  Kotkan hybridiyksikkö jakautuu vuoden 2023 alussa kahdeksi eri yksiköksi, jotka ovat Kotkan ryhmäkoti ja Kymenlaakson hyvinvointialueen perheryhmäkoti. Taustalla muutoksessa on…

 • Ukrainan pakolainen
  24.10.2022

  Kotka ei yhtiöitä vastaanottokeskustoimintaansa

  Kotkan kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunki luopuu vastaanottokeskustoiminnan yhtiöittämisestä. Hallituksen mukaan kaupungilla ei ole edellytyksiä tämänkaltaisen tytäryhtiön perustamiseen. Kaupunginhallitus päätti,…

 • Kotoutumisen tukemisen avustukset

  Avustuksen tarkoitus Kotoutumisen tukemisen avustukset ovat tarkoitettu konkreettisiin ja monipuolisiin kotoutumista edistäviin toimintoihin. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan vaikuttavuuteen,…

 • Euron kolikkoja
  18.05.2020

  Kotkan tulosennuste lähes 18 miljoonaa euroa miinusmerkkinen

  Kotkan kaupunki on tekemässä tänä vuonna 17,8 miljoonan euron miinusmerkkisen tuloksen. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tulosennusteen, joka on laadittu huhtikuun lopun…

 • Maahanmuuttaneiden palveluohjaus

  Kotkan kaupunki tarjoaa kotoutumista tukevaa ja edistävää palveluohjaajan neuvontaa maahanmuuttaneille maahanmuuttoprosessin eri vaiheessa. Asiakkaille tarjotaan monipuolista tukea, neuvontaa ja ohjausta…

 • Tietoa Kotkasta

  Kotka kaupunkina Merikaupunki Kotka sijaitsee keskeisellä paikalla, Suomenlahden rannikolla ja Kymijoen suistossa  Kaupunki tunnetaan mm. kauniista puistoista, teollisuudesta ja Meripäivistä….

 • Terveys- ja sosiaalipalvelut Kotkassa

  Kotkan sosiaali- ja terveyspalvelut hoitaa Kymenlaakson hyvinvointialue vuoden 2023 alusta lähtien. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedot ja ajanvaraukset löydät osoitteesta https://www.kotka.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/…

 • Perhe Kotkassa

  Avioliitto Suomen lain mukaan avioliitto on kahden ihmisen laissa säädetty suhde. Avioliitto solmitaan vihkimisellä. Ennen vihkimistä tulee pyytää avioliiton esteiden…