Kotka ei yhtiöitä vastaanottokeskustoimintaansa

Julkaistu 24.10.2022

Kotkan kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunki luopuu vastaanottokeskustoiminnan yhtiöittämisestä. Hallituksen mukaan kaupungilla ei ole edellytyksiä tämänkaltaisen tytäryhtiön perustamiseen.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki hoitaa vastaanottokeskustoimintaa niin pitkään, kunnes Migri luopuu kaupungin ja Migrin välisestä sopimuksesta, ellei sitä ennen muuta sovita tai viranomainen muuta määrää.

Kaupunki ei osallistu vastaanottokeskustoiminnan kilpailutukseen itse eikä yhtiön välityksellä. Kun kaupunkiin tulee kilpailutuksessa voittanut toimija ja Migri on irtisanonut kaupungin sopimuksen, niin kaupungin tavoitteena on lopettaa nykyisen vastaanottokeskuksen palvelutuotanto hallitusti yhteistyössä uuden toimijan kanssa.

Kymen Vedeltä selvitys ylivuodoista

Kaupunginhallitus on saanut tytäryhtiöltään Kymen Vedeltä selvityksen, joka koskee kesän aikana tapahtuneita jätevesien ylivuotoja Itärannan alueella.

Kaupunginhallitus päätti kehottaa Kymen Vesi Oy:tä kiinnittämään erityistä huomiota jätevesijärjestelmien kehittämiseen siten, että ympäristöriskin aiheuttavat ylipurkutapaukset voitaisiin vähentää mahdollisimman vähiin.
Samalla Kymen Vesi Oy:n on parannettava viestintäänsä häiriötilanteiden tiedottamisessa.