Paikallismuseot

Kymenlaakson alueella on useita paikallismuseoita, joiden toiminnan kehittäminen ja ohjaaminen on yksi maakuntamuseon tehtävistä. Kymenlaakson museo antaa asiantuntija-apua kaikissa museoiden perustehtävissä, kuten kokoelmien hallinnassa ja näyttelyiden suunnittelussa. Vastuuhenkilönä toimii maakuntamuseotutkija.

Maakuntamuseo järjestää alueensa museoille vuosittain ajankohtaisiin aiheisiin liittyvän koulutustilaisuuden ja Kymenlaakson museopäivän. Keskeistä maakunnallisessa museotyössä onkin museoiden välisen yhteistyön edistäminen.

Maakuntamuseo valvoo ja ohjaa Museoviraston ei-ammatillisille museoille vuosittain myöntämien harkinnanvaraisten valtionavustusten käyttöä. Museoviraston kanssa sovitaan myös alueellisen työn keskeisistä painopisteistä, joista tällä hetkellä tärkeimpänä on alueellisen yhteistyön edistäminen.