Talousvesi

Talousvedellä tarkoitetaan kaikkea vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin. Talousvesi voidaan  toimittaa jakeluverkon kautta tai tankeista, pulloissa tai säiliöissä tai veden ottaminen voidaan suorittaa veden käyttäjän omilla laitteilla. Talousvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mitään aineita sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, joista voi aiheutua terveyshaittaa ihmisille. Talousveden on oltava myös muuten käyttötarkoitukseensa soveltuvaa. Se ei saa aiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallisten saostumien syntymistä vesijohdoissa eikä vedenkäyttölaitteissa.

Suurelle osalle alueen asukkaista talousveden toimittaa jakeluverkon kautta talousvesilaitos Kymen Vesi Oy. Kotkan ja Pyhtään  alueella vedenjakelijoina toimii myös vesiosuuskuntia ja vesihuolto-osuuskuntia, jotka toimittavat asiakkailleen Kymen Vesi Oy:ltä ostamaansa talousvettä. Kaikki näiden jakeluverkostojen kautta jaettava talousvesi valmistetaan Kymenlaakson Vesi Oy:n tekopohjavesilaitoksella Utissa.

Listaus Kotkan ja Pyhtään alueella toimivista vesilaitoksista ja -osuuskunnista

Talousveden valvonta

Talousveden laadusta vastaa aina veden toimittaja.  Yksityistalouksien kaivoveden laadusta vastaa kaivon omistaja. Terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti vesilaitosten ja osuuskuntien jakaman talousveden laatua. Lisäksi viranomainen valvoo talousveden laatua julkisen ja kaupallisen toiminnan yhteydessä sekä elintarvikehuoneistoissa, jotka käyttävät kaivovettä. Lisäksi valvotaan tarvittaessa vettä, jota toimitetaan pulloissa tai tankeissa. Viranomaisen suorittaman valvonnan lisäksi myös toimijat suorittavat vedenlaadun valvontaa. Viranomainen valvoo yksityisten kotitalouksien kaivoja, mikäli on syytä epäillä veden aiheuttavan terveyshaittoja käyttäjilleen.

Talousvesivälitteiset sairastumiset ja epidemiat

Mikäli talousveden laadussa havaitaan ongelmia, asiasta tulee olla mahdollisimman  pian yhteydessä veden toimittajaan. Jos talousveden epäillään tai on todettu aiheuttaneen sairastapauksia yhteyttä tulee ottaa viipymättä veden toimittajaan sekä terveystarkastajaan tai ympäristöterveyspäällikköön. Ilmoitus on mahdollista tehdä myös sähköisesti valtakunnallisessa ilmoituspalvelu ilpassa.

ilppa

Terveydensuojeluviranomainen ryhtyy tarvittaessa vesiepidemian selvittämiseen ja suorittaa yhdessä toimijan ja muiden viranomaisten kanssa toimenpiteitä epidemian rajoittamiseksi ja pysäyttämiseksi.