Varhaiskasvatus

Tärkeä vaihe kasvun ja oppimisen polulla

Varhaiskasvatus on osa koulutusjärjestelmää ja se edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lasten oppimat tiedot ja taidot vahvistavat osallisuutta ja aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatuslaki ja sen pohjalta laaditut valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat yhdenvertaista varhaiskasvatustoimintaa.

Kotkan varhaiskasvatuksen paikalliset ratkaisut ja painopisteet ovat nähtävissä Kotkan varhaiskasvatussuunnitelmassa. Lisäksi yksiköt tekevät vuosittain omat toimintasuunnitelmansa. Pedagogiikka kannustaa hyvän huomaamiseen ja liikkuvaan elämäntapaan. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten työssä näkyvät sitoutuneisuus, sensitiivinen vuorovaikutus, arvostava kasvatusyhteistyön toteuttaminen sekä myönteinen ajattelu.

Kotkan varhaiskasvatus osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen kehittämistyöhön. Viime vuosina kehittämishankkeisiin myönnetyillä avustuksilla on kehitetty muun muassa liikkumista, vuorovaikutuksellista pienryhmäpedagogiikkaa, leikkiä, ulkona oppimista sekä tieto- ja viestintäteknistä osaamista. Avustuksilla on tuettu tasa-arvoa ja yhdenvertaista varhaiskasvatukseen osallistumista.

Varhaiskasvatuksen järjestäminen

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimena varhaiskasvatustoimintana. Kotka on myös mukana opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttomassa varhaiskasvatuskokeilussa. Maksuttomuus toteutuu 20 tuntina viikossa.

Yhteistyö huoltajien kanssa

Varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä lasta kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa. Palvelu mahdollistaa lisäksi huoltajien osallistumisen työelämään ja opiskeluun.

Artikkelit

Asioi

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Kotkan varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta saat tietoa varhaiskasvatuksen eri palveluista.

Aukioloajat

Maanantai: 12:00 - 15:00

Tiistai: 12:00 - 15:00

Keskiviikko: 12:00 - 15:00

Torstai: 12:00 - 15:00

Perjantai: 09:00 - 12:00