Haittaeläimet

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö voi velvoittaa kiinteistön tai yleisen alueen omistajan tai haltijan ryhtymään toimenpiteisiin vahinkoeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta. Mikäli vahinkoeläinten katsotaan voivan levittää tauteja tai aiheuttavan muuten terveyshaittaa, voidaan myös määrätä tehtävistä toimenpiteistä.