Kymin kunta 1951-1976

Arkistonmuodostaja

Vuodet

Asutuslautakunta 1939-1972
Elinkeinolautakunta 1972-1976
Holhouslautakunta 1951-1976
Huoltolautakunta 1894-1958
Huoneenvuokralautakunta 1951-1955
Julkinen kaupanvahvistaja 1951-1958
Kansakoululautakunta 1950-1974
Kantakirjaston johtokunta/kirjastolautakunta 1948-1981
Kouluhammaslääkäri 1942-1971
Koululautakunta 1974-1977
Koulusuunnittelutoimikunta 1961-1974
Kulttuurilautakunta 1975-1976
Kunnanvaltuusto ja -hallitus 1951-1976
Kuntasuunnittelutoimikunta 1970-1975
Kymi-Karhulan kuntainliitto 1951-1976
Lastenkoti, Kymin kunta/Karhulan kauppala 1919-1955
Liikennelautakunta 1967-1976
Liikeyrityslaskentatoimikunta 1953
Lomalautakunta 1974-1976
Maatalouslautakunta 1970-1976
Nuorisolautakunta 1951-1976
Palkka-/henkilöstöasiaintoimikunta 1971-1976
Raittiuslautakunta 1951-1976
Rakennuslautakunta 1951-1976
Sosiaalilautakunta 1951-1976
Taksoitus-/verolautakunta 1941-1959
Terveydenhoitolautakunta 1951-1974
Tielautakunta 1923-1976
Tutkijalautakunta 1951-1959
Työllisyys-/työasiainlautakunta 1944-1960
Ulosottomies 1951-1959
Urheilulautakunta 1951-1976
Vesilautakunta 1962-1976
Väestönlaskentatoimikunta 1950-1976
Väestönsuojelulautakunta (katso jakamaton Kymi)
Yleisten töiden lautakunta 1967-1976

Koulut

Hurukselan kansakoulu 1890-1974
Juurikorven kansakoulu 1919-1974
Jäppilän kansakoulu 1896-1974
Kankaan kansakoulu 1953-1974
Kansalaiskoulun johtokunta 1959-1974
Kirkonmaan kansakoulu 1949-1974
Kuutsalon kansakoulu (sisältää myös kyläkokousten pöytäkirjoja) 1890-1963
Munsaaren kansakoulu 1917-1953
Mussalon kansakoulu 1902-1953
Pernoon kansakoulu 1919-1974
Pihkoon kansakoulu 1959-1974
Sutelan kansakoulu 1905-1953
Tavastilan kansakoulu 1882-1974

Sivukirjastot

Hurukselan piirikirjasto 1925-1973
Juurikorven piirikirjasto 1944-1973
Jäppilän piirikirjasto 1924-1961
Kuutsalon piirikirjasto 1950-1962
Munsaaren piirikirjasto 1927-1963
Pernoon piirikirjasto 1924-1973

Vaalilautakunnat

Valtiollisten vaalien keskus- ja vaalilautakunnat 1954-1975
Kunnallisvaalien keskus- ja vaalilautakunnat 1950-1972