Kaupungin­valtuusto

Valtuuston tehtävät

Valtuuston tehtävänä on päättää Kotkan kaupungin toiminnan ja talouden tavoitteista, hallinnon järjestämisen perusteista, talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio, kaupungin palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksujen yleisistä perusteista, kaupungin liikelaitoksille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista velvoitteista sekä takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.

Lisäksi valtuusto valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei kuntalaissa toisin säädetä, päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, valitsee tilintarkastajat, hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta sekä muista valtuuston päätettäväksi säädettävistä asioista.

Kaupunginvaltuuston kokoonpano

Kaupunginvaltuustossa on 51 kunnallisvaaleissa valittua valtuutettua.

 

Kaupunginvaltuuston esityslistat