Rakennusvalvonnan yleisiä ohjeita

Suunnitelma talousjätevesien käsittelystä

Jätevedenkäsittelyn lainsäädäntö
Uuden kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai olemassa olevan järjestelmän muuttaminen edellyttää rakennusvalvonnan toimenpidelupaa. Lupaa voidaan hakea myös samanaikaisesti muun lupaa edellyttävän toimenpiteen yhteydessä.
Lupahakemukseen on liitettävä pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma talousjätevesien käsittelystä.

Suunnitelma talousjätevesien käsittelystä (pdf)

Linjasaneeraukset ja käyttövesijohtojen ja viemäreiden pinnoitus

Kotkan kaupungin rakennusjärjestys 8 §:
Linjasaneeraus sekä käyttövesijohtojen ja viemäriputkien pinnoitus ovat luvanvaraisia toimenpiteitä, joille on haettava rakennuslupa.

Linjasaneeraus – rakennuslupamenettely (pdf)

Aurinkopaneelit- ja keräimet

Kotkan kaupungin rakennusjärjestys 7 §:
Toimenpiteiden ilmoituksen- ja luvanvaraisuus
Aurinkokeräinten ja -paneeleiden rakennukseen asentamisen luvanvaraisuus tulee tapauskohtaisesti selvittää rakennusvalvonnasta.

Asian ratkaisemiseksi tulee rakennusvalvontaan toimittaa alla olevan ohjeen mukaiset asiakirjat ja selvitykset:

Aurinkopaneelit ja -keräimet ohje (pdf)

Ohje rakennuslupaan liittyvistä mittauksista

Rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvät mittaukset ja katselmukset suoritetaan vain, jos lupapäätöksessä on niitä edellytetty.
Lupapäätöksessä edellytetyt mittaukset / katselmukset sisältyvät lupamaksuun.
Mahdolliset lisätyöt ja – pisteet laskutetaan erikseen Kiinteistö- ja mittaustoimen osalta.
Rakennuslupamittaukset sekä muut rakentamista palvelevat mittaukset tilataan tai niistä voi tiedustella kaupungin Kiinteistö- ja mittaustoimesta.

Ohje rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvistä mittauksista (pdf)

Kotkan kaupungin siirtolapuutarhaohje

Kotkan kaupungin ympäristölautakunta on 12.06.2014 pitämässään kokouksessa vahvistanut ohjeen noudatettavaksi kaupungin siirtolapuutarha-alueilla.
Ohjeen tarkoituksena on tuoda esiin asioita, jotka vahvistavat alueiden erityispiirteiden säilymistä sekä antaa ohjeita mm. rakentamiseen sekä jätteiden ja jätevesien käsittelyyn.

Kotkan kaupungin siirtolapuutarhaohjeen päivitetty versio on työn alla (ohjeita saa tarvittaessa rakennusvalvonnasta)

Ohje maalämpökaivojen lupakäytännöstä

Ohjeeseen on koottu tietoa maalämpökaivojen poraamiseen tarvittavan toimenpideluvan hakemisesta Kotkassa.

Maalämpö – Ohje rakentajalle (pdf)

Tietoa pohjavesialueista

Energiakaivo-ohjeen voi ladata ympäristöministeriön julkaisuarkistosta

Rakennuksen pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT) –

näin löydät tunnuksen karttapalvelusta (pdf)

P3-paloluokan pientalon paloturvallisuustulkintoja

Kotkan rakennusvalvonta on ottanut käyttöön P3-luokan pientalojen paloturvallisuussäännösten tulkinnoissa 01.10.2020 Pientalon palokortin. Pääset korttiin tästä linkistä.