Rakennusvalvonnan yleisiä ohjeita

Ohje ulkotarjoilualueista

Ohje koskee sekä torilla tapahtuvaa myyntiä/tarjoilua että ravintoloiden ja kahviloiden yhteyteen rakennettuja ulkotarjoilualueita Kotkansaarella, Karhulan keskustassa, muilla keskusta-alueilla sekä soveltaen muualla.

Ohje ulkotarjoilualueista (pdf)

Suunnitelma talousjätevesien käsittelystä

Jätevedenkäsittelyn lainsäädäntö
Uuden kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai olemassa olevan järjestelmän muuttaminen edellyttää rakennusvalvonnan toimenpidelupaa. Lupaa voidaan hakea myös samanaikaisesti muun lupaa edellyttävän toimenpiteen yhteydessä.
Lupahakemukseen on liitettävä pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma talousjätevesien käsittelystä.

Suunnitelma talousjätevesien käsittelystä (pdf)

Linjasaneeraukset ja käyttövesijohtojen ja viemäreiden pinnoitus

Kotkan kaupungin rakennusjärjestys 8 §:
Linjasaneeraus sekä käyttövesijohtojen ja viemäriputkien pinnoitus ovat luvanvaraisia toimenpiteitä, joille on haettava rakennuslupa.

Linjasaneeraus – rakennuslupamenettely (pdf)

Aurinkopaneelit ja -keräimet

Kotkan kaupungin rakennusjärjestys 7 §:
Toimenpiteiden ilmoituksen- ja luvanvaraisuus
Aurinkokeräinten ja -paneeleiden rakennukseen asentamisen luvanvaraisuus tulee tapauskohtaisesti selvittää rakennusvalvonnasta.

Asian ratkaisemiseksi tulee rakennusvalvontaan toimittaa alla olevan ohjeen mukaiset asiakirjat ja selvitykset:

Aurinkopaneelit ja -keräimet ohje (pdf)

Ohje rakennuslupaan liittyvistä mittauksista 3.6.2024 alkaen

Rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvät mittaukset eli paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus suoritetaan vain, jos lupapäätöksessä on niitä edellytetty. Lupapäätöksessä edellytetyt mittaukset tulee tehdä. Lupapäätöksellä määrätyistä mittauksista aiheutuva maksu veloitetaan rakennusvalvontataksan mukaisesti jo lupamaksun yhteydessä. Mahdolliset lisätyöt ja -pisteet laskutetaan erikseen. Lisätietoa mittauksista saat mittauspalveluista.

Ohje rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvistä mittauksista 3.6.2024 alkaen (pdf)

Kotkan kaupungin siirtolapuutarhaohje

Kotkan kaupungin ympäristölautakunta on 7.4.2022 pitämässään kokouksessa vahvistanut ohjeen noudatettavaksi kaupungin siirtolapuutarha-alueilla (pdf).
Ohjeen tarkoituksena on tuoda esiin asioita, jotka vahvistavat alueiden erityispiirteiden säilymistä sekä antaa ohjeita mm. rakentamiseen sekä jätteiden ja jätevesien käsittelyyn.

Ohje maalämpökaivojen lupakäytännöstä

Ohjeeseen on koottu tietoa maalämpökaivojen poraamiseen tarvittavan toimenpideluvan hakemisesta Kotkassa.

Maalämpö – Ohje rakentajalle (pdf)

Tietoa pohjavesialueista

Energiakaivo-ohjeen voi ladata ympäristöministeriön julkaisuarkistosta

Rakennuksen pysyvä rakennustunnus (VTJ-PRT) –

näin löydät tunnuksen karttapalvelusta (pdf)

P3-paloluokan pientalon paloturvallisuustulkintoja

Kotkan rakennusvalvonta on ottanut käyttöön P3-luokan pientalojen paloturvallisuussäännösten tulkinnoissa 01.10.2020 Pientalon palokortin. Pääset korttiin tästä linkistä.

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuden toteutumista rakentamisessa ja on julkaissut
Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista.