Asiasanat: rakennuslupa

 • Kuva Xamkin uudesta kampusrakennuksesta
  19.11.2020

  Xamkin uudelle kampukselle ja tapahtumakeskukselle rakennusluvat

  Kotkan ympäristölautakunta myönsi kokouksessaan 19.11.2020 rakennusluvat tapahtumakeskukselle ja Xamkin uudelle kampusrakennukselle, jotka rakentuvat Kotkansaarelle Kantasatamaan. Ympäristölautakunta on myöntänyt rakennusluvan Kymenlaakson…

 • Ilmakuva Kantasatama

  Rakennusvalvonnan lomakkeet

  Kaikki tiedostot ovat pdf-muodossa Rakennusvalvonnan lomakkeet, sähköistä asiointia varten Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä hulevesiverkostoon Kosteudenhallintaselvitys Naapurin kuuleminen Naapurin suostumus…

 • Korkeakosken koulu rakennusvaiheessa

  Rakennustyön suoritus

  Tähän ohjeeseen on koottu omakotitalojen ja paritalojen rakentamiseen liittyvää tietoa. Ohjetta voidaan soveltaa myös muuhun pientalorakentamiseen sekä pientalojen korjaamiseen. Rakennustyö…

 • Rakennussuunnittelu

  Rakennussuunnittelun palveluyksikkö vastaa kaupungin tilahankkeiden suunnittelusta hankeohjeiden mukaisesti.

 • Ilmakuva Sapokka

  Rakennusvalvonta, yhteystiedot ja toimenkuvat

  Sujuvan asioinnin varmistamiseksi rakennusvalvonta suosittelee asioimaan ajanvarauksella. Alta näet rakennusvalvonnan yhteyshenkilöiden toimenkuvat/vastuualueet. Mikäli olet epävarma kenen puoleen kääntyä voit olla…

 • Asemakaavakuva_Lankila

  Rakennuslupamenettely

  Seuraavassa rakennuslupamenettelyä käsitellään pääosin omakotitalon rakentamisen kannalta, ja sitä voidaan soveltuvin osin pitää ohjeena myös muihin lupamuotoihin. Kaikki rakentamisen luvat…

 • Jylpyn vesitorni ja Langinkosken koulu

  Rakennuslupa, lupamuodot

  Mihin tarvitaan lupa Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia. Tarvittavat luvat ovat…

 • ilmakuva puuvenekeskus

   Rakentaminen ja rakennuslupa

  Rakennusvalvonnan aukioloaika/toimiston puhelinaika: ma-to 10.00 – 15.00 pe 10.00 – 13.00 Tarkastajien puhelinaika: ma-ke 10.00 – 15.00 pe 10.00 –…

 • Rakennusvalvonnan yleisiä ohjeita

  Ohje ulkotarjoilualueista Ohje koskee sekä torilla tapahtuvaa myyntiä/tarjoilua että ravintoloiden ja kahviloiden yhteyteen rakennettuja ulkotarjoilualueita Kotkansaarella, Karhulan keskustassa, muilla keskusta-alueilla…

 • Kantasatama_työmaa

  Rakennusvalvonnan maksut

  Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka maksuperusteet määrätään…

 • Palotikkaat

  Rakennusvalvonnan linkit

  Lait, asetukset ja määräykset Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennusasetus Pelastuslaki Rakentamismääräykset/rakennusasetukset Kotkan kaupungin linkit Rakennusjärjestys (pdf) Rakennusvalvontataksa (pdf) Kiinteistö-…