Kielet

Opintoryhmien tasot on merkitty perinteisinä vuosikurssitasoina (Englanti 1 A, Ranska 2 B, jne.), jolloin numero kertoo kuinka mones opiskeluvuosi ryhmällä käynnistyy, ja sen vieressä oleva kirjain merkitsee samantasoista rinnakkaisryhmää. Tämän lisäksi käytämme kurssin nimen yhteydessä taitotasoon viittaavaa merkintää (A1, A2, B1, B2, C1), joka perustuu yleisten kielitutkintojen (YKI) ja yleiseurooppalaisen taitotasoasteikon määritelmiin. Näiden merkintöjen tarkoitus on helpottaa oikean tasoisen ryhmän valintaa niille, jotka eivät ole opiskelleet kieltä alusta asti opiston opintoryhmissä. Opintoryhmissä jaettavasta monistemateriaalista peritään kopiointimaksu.

Tasomäärittely

PERUSTASO A1–A2
A1 Alkeistaso (YKI 1)

Tällä tasolla ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämääsi tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyt löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviät kaikkein yksinkertaisimmissa puhetilanteissa. Pystyt kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä. Tunnet kaikkein yleisimmän perussanaston ja joitakin peruskieliopin rakenteita.

A2 Perustaso (YKI 2)

Tällä tasolla ymmärrät selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärrät helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saat selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviät yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista. Hallitset yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen perussanaston.

KESKITASO B1–B2

B1 Alempi keskitaso (YKI 3)

Tällä tasolla ymmärrät pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärrät tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviät tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyt kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista. Hallitset hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset rakenteet.

B2 Ylempi keskitaso (YKI 4)

Tällä tasolla ymmärrät normaalitempoista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärrät vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä ja selviät melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyt kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja osaat tehdä puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitset peruskieliopin ja -sanaston hyvin.

YLIN TASO C1–C2
C1 Edistynyt taso (YKI 5)

Tällä tasolla ymmärrät pidempää, normaalitempoista mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärrät rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Osaat puhua ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Hallitset kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti

C2 Lähes syntyperäisen taso (YKI 6)

Tällä tasolla ymmärrät vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Puhut ja kirjoitat erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyt ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.