Tilapäinen päivähoito

Tilapäinen varhaiskasvatus on aina satunnaista ja tilapäistä. Tilapäistä varhaiskasvatusta ei voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. Varhaiskasvatus voi kestää korkeintaan 5 kalenteripäivää kuukaudessa. Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään päiväkohtainen maksu.

Toimi näin

Perheet voivat kysyä tilapäistä varhaiskasvatusta suoraan päiväkodin johtajalta.

Asiointikanavat