Maahanmuuttoviraston ja Kotkan välinen sopimus vastaanottopalveluista irtisanottiin

Julkaistu 01.06.2023

Maahanmuuttovirasto on irtisanonut Kotkan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottopalveluista.

Irtisanominen tehtiin 31.5. ja vastaanottokeskuksen toiminta Kotkan kaupungin tuottamana päättyy viimeistään 30.11.2023.

Sopimus irtisanottiin, koska Maahanmuuttovirasto on järjestänyt vastaanottokeskuspalveluiden kilpailutuksen Kymenlaakson alueella. Kotkan kaupunki ei osallistunut kilpailutukseen.

Kilpailutus järjestettiin dynaamisella hankintajärjestelyllä, jolla tarkoitetaan täysin sähköistä hankintamenettelyä tavanomaisille ja markkinoilla yleisesti saatavilla oleville hankinnoille. Hankintamenettely on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille.