Hybridiyksikkö jakautuu vuodenvaihteessa Kotkan ryhmäkodiksi ja hyvinvointialueen perheryhmäkodiksi

Julkaistu 28.12.2022

Kotkan hybridiyksikkö jakautuu vuoden 2023 alussa kahdeksi eri yksiköksi, jotka ovat Kotkan ryhmäkoti ja Kymenlaakson hyvinvointialueen perheryhmäkoti.
Taustalla muutoksessa on eduskunnan lokakuussa hyväksymä lakimuutos, jonka myötä oleskeluluvan saaneiden alaikäisten ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden asumisen järjestämisvastuu siirtyy tulevalle hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Kotkan ryhmäkodissa asuvat nuoret, joilla turvapaikkaprosessi on vielä meneillään tai tilapäistä suojelua saavat, kuten esimerkiksi alaikäisinä, ilman huoltajaa, Suomessa asuvat ukrainalaiset.

Kymenlaakson hyvinvointialueen perheryhmäkodissa tulevat asumaan oleskeluluvan saaneet ilman huoltajaa Suomeen saapuneet alaikäiset nuoret, joilla on oleskelulupa sekä kuntapaikka Kotkassa.

Lainsäädännön muutoksella tavoitellaan kotoutumisen edistämistä. Lakia kotoutumisen edistämistä sovelletaan henkilöön, jolla on voimassa oleva oleskelulupa Suomessa. Tarkoituksena on, että oleskeluluvan saaneet olisivat tasa-arvoisessa asemassa muiden kuntalaisten kanssa.

Kotkan hybridiyksikön henkilökunnasta osa siirtyy liikkeenluovutusmenetelmällä Kymenlaakson hyvinvointialueelle siirtyvään perheryhmäkotiin töihin.

Molempien yksiköiden toiminta jää toistaiseksi nykyisiin kiinteistöihin Kotkassa.