Kotkan tulosennuste lähes 18 miljoonaa euroa miinusmerkkinen

Julkaistu 18.05.2020

Kotkan kaupunki on tekemässä tänä vuonna 17,8 miljoonan euron miinusmerkkisen tuloksen. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tulosennusteen, joka on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella.
Ennusteesta kuitenkin puuttuvat vielä valtion mahdolliset tukitoimet, joilla paikataan koronavirusepidemian kunnille aiheuttamia tulonmenetyksiä.

Valtaosa ennustetusta alijäämästä on peräisin verotulojen merkittävästä vähenemisestä. Verotuloja ennakoivaan kertyvän koko vuodelta 210,1 miljoonaa euroa, mikä on 12,3 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän. Kunnallisverokertymän arvioidaan olevan 9,7 miljoonaa ja yhteisöveron 2 miljoonaa euroa talousarviota vähemmän.

Verotuloennuste pohjautuu Kuntaliiton viimeisimpään, huhtikuun lopulla laadittuun ennustekehikkoon.
Kuntaliiton ennusteessa on arvioitu verotulojen alenevan lomautusten, työllisyyden aiempaa heikomman kehityksen sekä yritysten oletettua heikomman kannattavuuden johdosta.

Sen sijaan valtionosuuksia Kotkalle ennakoidaan kertyvän tänä vuonna 125,4 miljoonaa euroa, mikä on 4,7 miljoonaa euroa talousarviota enemmän.

Merkittävä osuus alijäämästä syntyy myös kasvaneista asiakaspalvelujen ostoista, joista pääosa on sosiaali- ja terveyspalvelujen ostoja Kymsotelta.  Tulosennusteessa on varauduttu kahdeksan miljoonan euron pakolliseen varaukseen pohjautuen Kymsoten antamaan arvioon alijäämän kehittymisestä kuluvan vuoden aikana.

Korona-epidemian aiheuttamien kustannusten tai säästöjen tarkempi erittely ja euromääräinen taso tässä vaiheessa ovat selkeämmin arvioitavissa kuluvan kevään osalta, kun toukokuun toteumaraportit valmistuvat. Samoin valtion tukitoimet kunnille tarkentuvat myöhemmin.

Hybridiyksikköön tulossa uusia vakansseja

Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki perustaisi hybridiyksikköönsä 13 uutta vakanssia 9.6. alkaen.

Päätöstä perustellaan sillä, että Valtioneuvosto on 27.2. vahvistanut päätöksellään hallitusryhmien linjauksen haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden auttamiseksi. Suomeen vastaanotetaan ensisijaisesti ilman huoltajaa olevia alaikäisiä lapsia.

Maahanmuuttovirasto on pyytänyt Kotkan kaupungilta mahdollisuutta laajentaa Kotkan hybridiyksikköä 10-15 asiakaspaikalla. Asiakkaille on varattuna sijoituspaikat Kotkan hybridiyksikön yhteydessä.

Kaupunki on solminut sopimuksen Kotkan hybridiyksikön ylläpidosta Maahanmuuttoviraston ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Sopimuksen perusteella Kotkan kaupungille korvataan toiminnan kustannukset täysimääräisesti. Maahanmuuttovirasto ja ELY-keskus korvaavat täysimääräisesti Kotkan hybridiyksikön laajennuksen aiheuttamat kustannukset. Maahanmuuttovirasto toimii laajennuksen koordinoijana.

Kotkan hybridiyksikön laajennus käynnistyy 8.6. ja henkilöstön rekrytointi on tarkoitus aloittaa toukokuussa.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat