Kotka antaa lisää lainaa Kampuskiinteistöille

Julkaistu 10.06.2024

Kotkan kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää neljä miljoonaa euroa lisää lainaa Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:lle. Päätöksen myötä Kotkan yhtiölle myöntämien lainojen yhteissumma on lähes 48 miljoonaa euroa. Lisäksi Kotka on taannut Kampuskiinteistöt Oy:n muita lainoja 20 miljoonan euron verran.

Kotkan Kantasatamaan ammattikorkeakoulukampusta rakentavan yhtiön lisälainatarve selittyy sillä, että kampuksen rakentamisbudjetti on noussut 81,3 miljoonaan euroon.

Rakentamispäätöstä tehdessä kustannusarvio oli 63 miljoonaa euroa.

Kustannuksia ovat nostaneet jo edellisen lainan hakuprosessin aikana esiin tulleet seikat: haasteelliset rakentamisolosuhteet, etenkin rakennuspaikan kallion rikkonaisuus, rakentamiskustannusten erittäin voimakas nousu rakennusaikana sekä rakentamisaikana ilmenneet suunnitelmapuutteet, joiden takia on jouduttu teettämään urakoitsijoilla poikkeuksellisen paljon lisätöitä.

Kustannusarvio on edelleen kasvanut johtuen mm. IV- ja putkiurakoitsijan konkurssista seuranneiden ylimääräisten kustannusten arvioitua suuremmasta määrästä. Konkurssin takia on jouduttu antamaan lisäaikaa, minkä takia useat urakoitsijat ovat esittäneet vaateita lisäkustannuksista.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat