Asiasanat: tupakka- ja nikotiinivalmisteet

 • Tupakkaa
  29.04.2022

  Tupakointikiellot laajenevat koskemaan leikkipuistoja ja yleisiä uimarantoja

  Kaukana ovat vuodet, kun tupakoida sai melkein missä vain, sisällä tai ulkona. Nyt, toukokuun 2022 alussa, luvassa on lisää tiukennuksia…

 • Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupa

  Vähittäismyynti Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti on luvanvaraista. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiluvan myöntää Kotkassa ja Pyhtäällä Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö. Vähittäismyyntilupa haetaan…

 • Nikotiini­valmisteiden myynnin valvonta

  Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö valvoo voimassa olevan valvontasuunnitelman mukaisesti nikotiinivalmisteiden myyntiä muualla kuin apteekeissa. Valvonta tapahtuu tekemällä tarkastuksia myyntipaikkoihin. Tarkastusten yhteydessä…

 • Nikotiini­valmisteiden vähittäismyyntilupa

  Lääkelain (395/1987) mukaista  nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupaa haetaan tupakanmyyntipaikkoihin erillisellä lomakkeella. Samalla lomakkeella on ilmoitettava myös myynnissä tapahtuvat muutokset ja myynnin lopettaminen….

 • Liikkuvasta elintarvike­huoneistosta tiedottaminen

  Kotipaikkakunnillaan elintarvikehuoneistoilmoituksen tehneiden ja rekisteröityjen liikkuvien elintarvikehuoneistojen tulee tiedottaa Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön tullessaan harjoittamaan toimintaa Kotkaan tai Pyhtäälle. Tiedottaminen koskee…

 • Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta

  Yleiset tupakointikiellot Tupakointi on tupakkalain (549/2016) nojalla kiellettyä yleisessä käytössä olevissa rakennuksissa ja kulkuneuvoissa, ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa joissa osallistujat oleskelevat…

 • Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynnin valvonta

  Suunnitelmallinen valvonta Tupakkatuotteiden ja/tai nikotiininesteiden vähittäis- ja tukkumyyntipaikat tarkastetaan säännöllisesti, ympäristöterveydenhuollon palveluyksikön valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksella käydään läpi esimerkiksi myyntipaikan omavalvontasuunnitelma…

 • Lääkelain mukainen valvonta

  Lääkelain (395/1987) mukaisia toimintoja valvoo pääsääntöisesti Suomessa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Poikkeuksena ovat kuitenkin nikotiinikorvaushoitoon tarkoitetut nikotiinivalmisteet, joiden myyntiä…

 • Tupakkalain mukainen valvonta

  Tupakkalaki Tupakkalain (549/2016) tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Kunnan…

 • Käsiä pestään veden alla

  Ympäristöterveydenhuolto

  Ympäristöterveydenhuolto tähtää ympäristön aiheuttamien terveysriskien ehkäisemiseen, vähentämiseen ja poistamiseen. Ympäristöterveydenhuollon tehtäväkenttään lukeutuvat  elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, tupakka- ja lääkelakien mukainen valvonta sekä…