Tupakointikiellot laajenevat koskemaan leikkipuistoja ja yleisiä uimarantoja

Julkaistu 29.04.2022

Kaukana ovat vuodet, kun tupakoida sai melkein missä vain, sisällä tai ulkona. Nyt, toukokuun 2022 alussa, luvassa on lisää tiukennuksia savuttomiin alueisiin. Muutosten ja lain tiukentumisen syynä ei suinkaan ole kiusata tupakoijia vaan suojella sekä heidän että muiden ihmisten terveyttä. Tupakoinnin, niin aktiivisen kuin passiivisen, aiheuttamat terveysriskit ovat kiistattomat ja tämän vuoksi Suomi pyrkii kohti savuttomuutta vuoteen 2030 mennessä.
Mutta tiesitkö, missä kaikkialla tupakointi on pian kiellettyä tai kuinka asuinyhteisöjen savuttomuutta voi edistää?

Yleiset tupakointikiellot

Tähän asti tupakkalain mukaisesti tupakoida ei ole saanut sisätiloissa, mikäli ne ovat yleisön, asiakkaiden tai työntekijöiden käytettävissä, ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksien katsomoissa tai katoksissa, päiväkotien tai eri oppilaitosten ulkotiloissa. Lisäksi tupakointi on kielletty esimerkiksi autossa, jos kyydissä on alle 15-vuotias.
Lakimuutoksen myötä 1.5. alkaen tupakointi on kielletty edellisten lisäksi myös leikkipuistoissa sekä yleisillä uimarannoilla. Yleisillä uimarannoilla tupakointikielto on voimassa toukokuun alusta syyskuun loppuun eli kesäkuukausien ajan.

Lakimuutosten perusteena on vähentää ennen kaikkea lasten altistumista tupakansavun haitta-aineille, mutta myös vähentää roskaantumista. Ei ole kiva kaivella tupakantumppeja taaperon suusta tai ole kovin toivottavaa, että savukkeiden filtterit hajoavat mikromuoveina vesistöihin.
Kotkan kaupunki on jo vuodesta 2019 suositellut uimarannoillaan savuttomuutta. Nyt lakimuutos kuitenkin tarkoittaa, ettei kyseessä ole enää suositus vaan yleisillä rannoilla on todella jatkossa syytä ottaa muut käyttäjät sekä luonto huomioon.

Ympäristöterveydenhuolto valvoo tupakointikieltojen noudattamista terveydensuojelutarkastusten yhteydessä tai tulevien yhteydenottojen perusteella. Käytännössä terveystarkastaja ei voi mennä kenenkään kädestä savuketta ottamaan, mutta terveystarkastaja valvoo, että paikan ylläpitäjä/toiminnan harjoittaja esimerkiksi tiedottaa tupakointikiellosta tai muuten varmistaa tupakointikiellon toteutumisen.

Asuntoyhteisön tupakointikiellot

Oma lukunsa tupakointikielloissa on asuntoyhteisöjen savuttomuus. Asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida.
1.5. voimaan tulevan lakimuutoksen myötä asuntoyhteisön tupakointikieltoa koskevaa sääntelyä selkeytetään siten, että jatkossa asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa, ei vain rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä, lasten leikkialueella ja yhteisillä parvekkeilla.

Asuntoyhteisöt voivat kieltää esimerkiksi parveketupakoinnin yhtiöjärjestyksessään kaikkien yhtiön osakkaiden suostumuksella. Yhtiöjärjestykseen otettava tupakointikielto on tupakkalain mukaista tupakointikieltoa joustavampi tapa rajoittaa tupakointia asuntoyhteisössä, jos osakaskunta on kiellosta yksimielinen.
Toisena vaihtoehtona asuntoyhteisö voi halutessaan hakea terveydensuojeluviranomaisen asettamaa parveketupakointikieltoa tietyin edellytyksin. Parveketupakointikieltoa haetaan Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksiköstä ja lisätietoja hakemisesta löytyy esimerkiksi Valviran sivulta (https://www.valvira.fi/tupakka/tupakointikiellot_ja_-rajoitukset/asuntoyhteisot).
Parveketupakointikiellon hakeminen on suhteellisen raskas ja byrokraattinen prosessi, joka kestää muun muassa asuinyhteisön koosta riippuen useita kuukausia. Ideaalimaailmassa tupakoitsijat ottaisivat kanssa-asujat huomioon ilman kieltojakin, jotta kenenkään ei tarvitsisi altistua tahtomattaan tupakansavulle.

Savuton tarkoittaa savutonta

Lopuksi vielä selvennyksesi, että tupakointikiellossa sana tupakointi käsittää myös sähkösavukkeen, vesipiipun tai yrttisavukkeen käyttämisen. Monessa lähteessä sähkösavukkeiden on katsottu olevan vähemmän terveydelle haitallisia kuin ns. perinteisten savukkeiden, sillä samankaltainen palamisprosessi savukaasuineen puuttuu. Tästä huolimatta sähkösavukkeenkin höyry sisältää monia haitallisia yhdisteitä eikä sen pitkäaikaisen altistumisen vaikutuksista vielä tiedetä tarpeeksi.
Kotkan ympäristöterveyshuollon tietoon on kantautunut huhuja jopa alakouluikäisille välitetyistä sähkötupakointivälineistä. Tietoa siitä, kuinka isosta ilmiöstä on kyse, ei ole, mutta yhtä kaikki ennen kaikkea alaikäisiä tulisi suojella tupakoinnin haittavaikutuksilta.

Näihin liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä ympäristöterveydenhuollossa terveystarkastaja Emma Muuriseen (p. 040 653 2887, sähköposti emma.muurinen@kotka.fi) (uimarannat) sekä terveystarkastaja Anni Varikseen (p. 044 702 4806, sähköposti anni.varis@kotka.fi) (asuntoyhteisöjen tupakointikiellot).