Asiasanat: asemakaava

 • Karhulan puukoulun asemakaavan sijaintikuva

  Karhulan puukoulu (0123)

  Kaavan tavoitteena on tarkastella puukoulurakennuksen suojelutarvetta sekä arvioida alueen tulevaisuuden käyttöä. Toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli haluat asioida…

 • Kuulutus, ehdotusvaihe

  Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus Vanha Merivartioasema, kaava nro 0122 on selostuksineen MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä kaupungintalon 4. kerroksessa…

 • Kaukola pohjoinen
  14.02.2023

  Valtuusto hyväksyi Kaukola Pohjoinen -asemakaavan

  Kotkan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kaukolan kaupunginosaan syntyvän, ns. Kaukola Pohjoinen -asemakaavan. Asemakaavaa on laadittu kaupungin aloitteesta. Kaupungilla on tällä hetkellä…

 • Kaikille avoin Kantasatama III -kaavan työpaja to 16.2.

  Järjestämme Kantasataman kaavoitukseen liittyvän kaikille avoimen työpajan torstaina 16.2.2023 klo 17 – 19  Merikeskus Vellamon opetustilassa Ahti ja Kaija. Tule…

 • Kuvassa esitetty Kantasatama III kaava-alueen sijainti.

  Kotkansaari, Kantasatama III (0422)

  1. kaupunginosassa Kotkansaari, Kantasataman alueella on laitettu vireille asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutoksen (kaava nro 0422) tavoitteena…

 • n asuinalueen asemakaavan aluerajaus

  Sunilan asuinalue (0819)

  Kaavan tavoitteena on arvioida alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallisia sekä maisemallisia arvoja, päivittää alueen suojelumääräyksiä, arvioida täydennysrakentamista suhteessa arvokkaaseen aluekokonaisuuteen sekä…

 • Kuvassa esitetty Mussalon sataman D-osan kaava-alueen sijainti.

  Mussalon satama D-osa (0221)

  20. kaupunginosaan Mussalo osalle kortteleita 5 ja 9 sekä osalle suojaviher- ja satama-alueita on laadittu asemakaavan muutosluonnos. Asemakaavamuutoksen (kaava nro…

 • Karhulan alakoulun asemakaava
  13.06.2022

  Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2021 ja uuden alakoulun asemakaavan – Karhulan sairaala myydään

  Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6. kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen, arviointikertomuksen, tietotilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen. Kaupungin viime tilikauden ylijäämä oli lähes 5,5 miljoonaa…

 • Katariina, Vanha merivartioasema (0122)

  Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella tarkastellaan asumisen ja liiketoiminnan mahdollistamista entisen merivartioaseman alueella, muinaismuistokohteen suojelumerkintöjä sekä luonto- ja virkistysarvoja. Toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti…

 • Kuvassa on tonttikartta
  04.04.2022

  Valtuusto hyväksyi uuden paloaseman asemakaavan

  Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi Karhulan paloaseman asemakaavan 0818, joka koskee Kotkan kaupungin osia 32. Helilä, 33. Rauhala ja 47. Otsola. Asemakaavan…

 • Kuvassa on Keltakallion akkuteollisuusalue
  30.03.2022

  Keltakallion kaavoitus on edennyt luonnosvaiheeseen

  Keltakallion teollisuusalueen laajentamiseen tähtäävä asemakaavoitus on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee kaavaluonnosta kokouksessaan tiistaina 5. huhtikuuta. Suunniteltava alue laajentaa vuonna 2021…

 • Kuvassa on tonttikartta
  21.02.2022

  Karhulan uuden paloaseman kaava kaupunginvaltuustoon

  Kotkan kaupunginhallitus on päättänyt ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi Karhulan paloaseman asemakaavan 0818, joka koskee Kotkan kaupungin osia 32. Helilä,…