Asiasanat: asemakaava

 • Ristinkallio, Keltakallion teollisuusalueen laajennus (0220)

  Ristinkallion kaupunginosassa, Keltakallion alueella, on laitettu vireille asemakaava ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavan (kaava nro 0220) tarkoituksena on laatia…

 • Heinsuo, Heinsuontie (0120)

  Heinsuon kaupunginosassa, Heinsuontiellä, on laitettu vireille asemakaava ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavan (kaava nro 0120) tavoitteena on laajentaa asemakaavan…

 • Karhulan keskusta
  11.03.2020

  Karhulan keskusta uudistuu – osayleiskaava luonnosvaiheessa

  Karhulan keskustan osayleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaupunkirakennelautakunta käsittelee sitä kokouksessaan 17.3. Kaavaluonnoksessa linjataan alueen tulevaa kehitystä ohjaavia periaatteita ja ratkaisutapoja….

 • Yhteisötalo Messi toimii Kotkan nuorisotoimen pääkallonpaikkana.
  03.02.2020

  Kotka hakee nuorisotoimenjohtajaa

  Kotkan kaupunginhallitus on päättänyt julistaa kaupungin nuorisotoimenjohtajan viran haettavaksi. Nykyinen nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen on irtisanoutunut 1.3. alkaen tultuaan valituksi Pertunmaan…

 • Kuvassa esitetty Kyminlinnan kaava-alueen sijainti.

  Kyminlinna (1019)

  Kyminlinnan ja Koivulan kaupunginosissa on laitettu vireille asemakaava ja asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnittelualue käsittää Kyminlinnan historiallisen…

 • Kuvassa on Reitsaaren kaava-alue

  Suulisniemi, Reitsaari (0719)

  Asemakaavan kumoamisen tavoitteena on poistaa vanhentunut asemakaava, jota ei ole toteutettu. Asiakirjat ja liitteet Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos…

 • Kuvassa esitetty Raakunkujan kaava-alueen sijainti.

  Kalliokoski, Raakunkuja 1 (0919)

  Kalliokosken kaupunginosassa, osoitteessa Raakunkuja 1-3, on laitettu vireille asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutoksen (kaava nro 0919) tavoitteena…

 • Talon rakennuttaminen

  Talon rakennuttamisen palveluyksikkö  vastaa kaupungin uudis- ja peruskorjausinvestointihankkeiden rakennuttamisesta ja valvonnasta. Tilojen toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys varmistetaan yhteistyössä loppukäyttäjän kanssa….

 • Kuvassa on Katariinan päiväkoti

  Kaupungin rakennushankkeet

  Kaupunki vastaa kaupungin omistamien rakennusten ja toimitilojen suunnittelusta, rakennuttamisesta, peruskorjauksesta ja kunnossapidosta sekä katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakennuttamisesta ja…

 • Infran rakennuttaminen

    Infran rakennuttamisen palveluyksikkö vastaa katujen ja yleisten alueiden investointikohteiden sekä niihin liittyvien laitteiden, teollisuusraiteiden, maa- ja vesirakenteiden rakennuttamisesta ja…

 • Infran suunnittelu

  Infran suunnittelun palveluyksikkö vastaa kaupungin katujen, teollisuusraiteiden, hulevesien hallintajärjestelmien ja muiden yleisten alueiden sekä niihin liittyvien laitteiden sekä maa- ja…

 • Kohdekuvia kaavasta 0419

  Kotkansaaren rakennus­suojelukaavat (0419)

  Kotkansaaren rakennussuojelukaavan tavoitteena on kulttuurihistoriallisten tai rakennustaiteellisten arvojen suojelu kohteissa: Kotkan Lyseo Arcus ja Globus, Konserttitalo, Suomen Pankki, Kotkan vanha…