Asiasanat: asemakaava

 • Koulukadun kaavamuutoksen rajaus

  Kotkansaari, Koulukatu (0423)

  Kaavan tavoitteena on mahdollistaa liikenteen uudelleenjärjestelyjä ja tarkastella alueella olevan liiketilan mahdollisuutta laajentua. Toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli…

 • Ilmakuva Santalahden luontopolusta ja merestä.
  27.10.2023

  Santalahden luontopolun pysäköinnille selvitetään vaihtoehtoa

  Kotkan kaupunki on saanut kuntalaisilta Mussalon Kipparitien kunnosta palautetta, jossa kerrotaan tien olevan huonossa kunnossa. Kipparitien laidalla sijaitsee Santalahden luontopolun…

 • Kuvassa esitetty Kyyhkylän kaava-alueen sijainti.

  Kyyhkylä (0323)

  Kaupunginosaan 34. Itäranta sekä kaupunginosiin 33. Rauhala ja 47. Otsola lähivirkistys-, suojaviher- ja katualuetta on laitettu vireille asemakaava ja asemakaavan…

 • Karhulan puukoulun asemakaavan sijaintikuva

  Karhulan puukoulu (0123)

  Kaavan tavoitteena on tarkastella puukoulurakennuksen suojelutarvetta sekä arvioida alueen tulevaisuuden käyttöä. Toivomme yhteydenottoja pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli haluat asioida…

 • Kuulutus, ehdotusvaihe (0122)

  Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus Vanha Merivartioasema, kaava nro 0122 on selostuksineen MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä kaupungintalon 4. kerroksessa…

 • Kaukola pohjoinen
  14.02.2023

  Valtuusto hyväksyi Kaukola Pohjoinen -asemakaavan

  Kotkan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kaukolan kaupunginosaan syntyvän, ns. Kaukola Pohjoinen -asemakaavan. Asemakaavaa on laadittu kaupungin aloitteesta. Kaupungilla on tällä hetkellä…

 • Kaikille avoin Kantasatama III -kaavan työpaja to 16.2.

  Järjestämme Kantasataman kaavoitukseen liittyvän kaikille avoimen työpajan torstaina 16.2.2023 klo 17 – 19  Merikeskus Vellamon opetustilassa Ahti ja Kaija. Tule…

 • Kuvassa esitetty Kantasatama III kaava-alueen sijainti.

  Kotkansaari, Kantasatama III (0422)

  1. kaupunginosassa Kotkansaari, Kantasataman alueella on laitettu vireille asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutoksen (kaava nro 0422) tavoitteena…

 • n asuinalueen asemakaavan aluerajaus

  Sunilan asuinalue (0819)

  Kaavan tavoitteena on arvioida alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallisia sekä maisemallisia arvoja, päivittää alueen suojelumääräyksiä, arvioida täydennysrakentamista suhteessa arvokkaaseen aluekokonaisuuteen sekä…

 • Kuvassa esitetty Mussalon sataman D-osan kaava-alueen sijainti.

  Mussalon satama D-osa (0221)

  20. kaupunginosaan Mussalo osalle kortteleita 5 ja 9 sekä osalle suojaviher- ja satama-alueita on laadittu asemakaavan muutosluonnos. Asemakaavamuutoksen (kaava nro…

 • Karhulan alakoulun asemakaava
  13.06.2022

  Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2021 ja uuden alakoulun asemakaavan – Karhulan sairaala myydään

  Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6. kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen, arviointikertomuksen, tietotilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen. Kaupungin viime tilikauden ylijäämä oli lähes 5,5 miljoonaa…

 • Katariina, Vanha merivartioasema (0122)

  Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella tarkastellaan asumisen ja liiketoiminnan mahdollistamista entisen merivartioaseman alueella, muinaismuistokohteen suojelumerkintöjä sekä luonto- ja virkistysarvoja. Asemakaava ja asemakaavan…