Karhulan päiväkodin hankesuunnitelma hyväksyttiin

Julkaistu 08.01.2024

Kotkan kaupunginhallitus on hyväksynyt Karhulan päiväkodin hankesuunnitelman.

Uusi päiväkoti tulee korvaamaan Raitin ja Metsäkulman päiväkodit. Raitin päiväkodin tiloista toiminta on sisäilmaongelmien vuoksi siirretty väistötiloihin. Metsäkulman päiväkodissa on tehty sisäilmaan liittyviä korjaustoimenpiteitä ja toiminta siellä voi jatkua uuden päiväkodin valmistumiseen saakka.

Uusi päiväkoti sijoittuu nykyisen Rauhalan koulun tontille. Tontti vapautuu päiväkodin käyttöön sen jälkeen, kun Karhulan alakoulu valmistuu ja Rauhalan koulu väistötiloineen poistuu tontilta. Synergiaa tuo samalle tontille päiväkotikäyttöön edelleen jäävä Rauhalan päiväkoti.

Karhulan päiväkodin rakenneratkaisuksi hankesuunnitelmassa esitetään valittavaksi puurankarunko puuverhouksella. Lämmitysmuodoksi on valittu kaukolämpö. Tontilla tuotettavaa energiaa varten kohteeseen esitetään toteuttavaksi aurinkosähköjärjestelmä. Karhulan päiväkodin tavoitehinta-arvio on 5823 000 € alv 0 %. Tavoitehinta-arvioon sisältyy rahoitus taidehankintaan 30 000 €.

Hankesuunnitteluryhmä esittää Karhulan päiväkodin toteuttamista Rauhalan koulun tontille niin, että suunnittelu valmistuu vuonna 2024 ja rakentaminen toteutetaan 2025–2026. Hanke on sisällytetty kaupungin talousarvioon vuosille 2024–2026. Suunnittelu valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä. Rakentaminen alkaa keväällä 2025 ja rakennus valmistuu vuonna 2026.

Karhulan koulun asemakaava valtuustoon

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Karhulan koulukeskuksen asemakaavan muutoksen ja lähetti sen valtuuston käsiteltäväksi.

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Karhulan koulukeskuksen, kirjaston ja liikuntatilojen rakentaminen Karhulan keskustaan nykyisen Karhulan koulun ja linja-autoaseman alueelle.

Samalla tutkitaan alueen kaupunkitilan ja liikenneverkon kehittämistä ja turvallistamista sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamista.

Asemakaavamuutos on alkanut Kotkan kaupungin aloitteesta. Kaavamuutosta on edeltänyt kaupungin palveluverkkoon ja erityisesti Karhulan alueen kouluverkkoon asetetut kehittämispaineet. Ratkaisua etsitään hajautettuna toimivan Karhulan yläkoulun sekä väistötiloissa toimivan Helilän yläkoulun tilakysymyksiin.

Samalla tavoitellaan ratkaisua väistötiloissa toimivan Karhulan kirjaston sekä nuorisotilojen tilakysymyksiin.

Asemakaavalla pyritään mahdollistamaan julkisten rakennushankkeiden toteuttaminen Karhulan koulun ja linja-autoaseman alueelle. Asemakaavassa esitetyt ratkaisut pohjautuvat Karhulan keskustan osayleiskaavaan sekä koulukorttelin kehittämiseksi järjestettyyn arkkitehtuurikilpailuun.

Uudistetun koulukorttelin yhteyteen on kaavailtu lukion, yläkoulujen, nuorisotilojen ja kirjaston lisäksi myös liikuntahallia, jota voitaisiin hyödyntää kouluaikojen ulkopuolella mm. seurojen käytössä.

Useiden erilaisten palvelumuotojen keskittäminen toistensa vaikutuspiiriin hyvien liikenneyhteyksien äärelle edesauttaa laadukkaan ja monipuolisen palvelurakenteen muodostumisessa. Järjestelyllä voidaan savuttaa myös merkittäviä synergiaetuja palveluiden tuottamisessa, tilajärjestelyissä, henkilöstöresurssien hyödyntämisessä sekä oheispalveluiden järjestämisessä.

Laina Kotkan Asunnot Oy:lle

Kaupunginhallitus päätti lisäksi esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 3,5 miljoonan euron lainan myöntämisen kaupungin tytäryhtiölle, Kotkan Asunnot Oy:lle.

Laina käytetään peruskorjaushankkeiden rahoittamiseen, jotka käynnistyvät vuonna 2024 ja jotka yhtiön hallitus on hyväksynyt vuoden 2024 investointiohjelmaan.

Mittavin hanke on Hovilassa sijaitsevan kaksi kerrostaloa sisältävän kohteen, Äijänkatu 6 linjasaneeraus. Tämän lisäksi investointiohjelmassa on vesikatto- ja julkisivukorjauksia, ikkunoiden uusimista, lämmitysjärjestelmämuutoksia sekä liiketilan muuttaminen asunnoksi.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat