Keltakallion II -asemakaava hyväksyttiin – lainaa Kampuskiinteistöt Oy:lle

Julkaistu 18.03.2024

Kotkan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ns. Keltakallion II -asemakaavan eli asemakaavan 46. kaupunginosa Ristinkallio sekä asemakaavan muutos 46. kaupunginosa Ristinkallio, osa korttelia 168.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 4.10.– 15.11.2023. Keltakallio II kaavahankkeesta järjestettiin lisäksi yleisötilaisuus torstaina 19.10.2023 Kyminsuussa. Ehdotuksesta ja yleisötilaisuudesta julkaistiin kuulutus kaupunkilehti Ankkurissa sekä Kotkan kaupungin internetsivuilla ja ilmoitustaululla 2.10.2023.

Kaavaehdotuksesta saatiin palautteena 17 lausuntoa tai mielipidettä. Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen pienennettiin kaava-aluetta jättämällä pois kaksi maa-aluetta kaavan itäisestä reunasta.

Pois jätettyjen alueiden osalta ei ole päästy sopuun maanhankinnassa, joten kyseiset alueet päädyttiin käsittelemään mahdollisissa tulevissa asemakaavoissa.

Kaava-alueen supistamisesta lähetettiin kaavasta pois jääneiden alueiden maanomistajille kuulemiskirjeet 22.1.2024. Muistutukset pyydettiin 12.2.2024 mennessä. Supistetusta kaavaehdotuksesta saatiin yksi muistutus.

Kaavaehdotuksen palautteen vuoksi on levennetty kaavan runkovesiputkelle tehtyä johtovarausta 10 metriin. Tehty tarkistus kaavaan ei edellytä sen asettamista uudelleen nähtäville.

Lainaa Kampuskiinteistöt Oy:lle

Kaupunginvaltuusto päätti myös hyväksyä 6 miljoonan euron suuruisen lainan Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy:lle Kotkan kampusinvestoinnin rahoittamiseksi.

Kampuksen rakentamispäätöstä tehdessä kustannusarvio oli 63 miljoonaa euroa ja viimeisin ennuste kokonaiskustannuksista on 77–78 miljoonaa euroa.

Kustannuksia ovat nostaneet jo edellisen lainan hakuprosessin aikana esiin tulleet seikat: kasvaneet haasteelliset rakentamisolosuhteet, etenkin rakennuspaikan kallion rikkonaisuus, rakentamiskustannusten erittäin voimakas nousu rakennusaikana sekä rakentamisaikana ilmenneet suunnitelmapuutteet, joiden takia on jouduttu teettämään urakoitsijoilla poikkeuksellisen paljon lisätöitä.
Lisäksi rakennushankkeen IV- ja putkiurakoitsijan konkurssi kesällä 2023 johti sekä kustannus- että aikatauluhaasteisiin.

Kaupunginvaltuusto merkitsi lisäksi tiedoksi asunnottomuustilanteen Kotkassa vuonna 2023.
Kotkassa oli viime vuonna kokonaan asunnottomia yhteensä seitsemän henkilöä. Tämä luku kattaa ulkona, porraskäytävissä tai ensisuojassa majailevat henkilöt. Ystävien ja tuttavien luona tilapäisesti majailevia henkilöitä oli 26.

Kaikista vailla vakinaista asuntoa olevista henkilöistä 11 oli naisia, joista pitkäaikaisasunnottomia oli neljä. Alle 25-vuotiaita asunnottomia oli yhteensä kuusi, joista pitkäaikaisasunnottomia oli kolme. Maahanmuuttajataustaisia oli yhteensä kaksi, joista yksikään ei ollut pitkäaikaisasunnoton.

Valtuusto päätti myös hyväksyä päivitetyn Kymenlaakson maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja sen voimassaolon jatkon vuodelle 2025.
Maakunnallisen_lasten_ja_nuorten_hyvinvointisuunnitelman_toimenpideosa_

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat