Koulukeskuksen asemakaavamuutos hyväksyttiin

Julkaistu 22.01.2024

Kotkan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Karhulan koulukeskuksen asemakaavan muutoksen.

Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Karhulan koulukeskuksen, kirjaston ja liikuntatilojen rakentaminen Karhulan keskustaan nykyisen Karhulan koulun ja linja-autoaseman alueelle.

Samalla tutkitaan alueen kaupunkitilan ja liikenneverkon kehittämistä ja turvallistamista sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamista.

Asemakaavamuutos on alkanut Kotkan kaupungin aloitteesta. Kaavamuutosta on edeltänyt kaupungin palveluverkkoon ja erityisesti Karhulan alueen kouluverkkoon asetetut kehittämispaineet. Ratkaisua etsitään hajautettuna toimivan Karhulan yläkoulun sekä väistötiloissa toimivan Helilän yläkoulun tilakysymyksiin.

Samalla tavoitellaan ratkaisua väistötiloissa toimivan Karhulan kirjaston sekä nuorisotilojen tilakysymyksiin.

Asemakaavalla pyritään mahdollistamaan julkisten rakennushankkeiden toteuttaminen Karhulan koulun ja linja-autoaseman alueelle. Asemakaavassa esitetyt ratkaisut pohjautuvat Karhulan keskustan osayleiskaavaan sekä koulukorttelin kehittämiseksi järjestettyyn arkkitehtuurikilpailuun.

Uudistetun koulukorttelin yhteyteen on kaavailtu lukion, yläkoulujen, nuorisotilojen ja kirjaston lisäksi myös liikuntahallia, jota voitaisiin hyödyntää kouluaikojen ulkopuolella mm. seurojen käytössä.

Useiden erilaisten palvelumuotojen keskittäminen toistensa vaikutuspiiriin hyvien liikenneyhteyksien äärelle edesauttaa laadukkaan ja monipuolisen palvelurakenteen muodostumisessa. Järjestelyllä voidaan savuttaa myös merkittäviä synergiaetuja palveluiden tuottamisessa, tilajärjestelyissä, henkilöstöresurssien hyödyntämisessä sekä oheispalveluiden järjestämisessä.

Laina Kotkan Asunnot Oy:lle

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös 3,5 miljoonan euron lainan myöntämisen kaupungin tytäryhtiölle, Kotkan Asunnot Oy:lle.

Laina käytetään peruskorjaushankkeiden rahoittamiseen, jotka käynnistyvät vuonna 2024 ja jotka yhtiön hallitus on hyväksynyt vuoden 2024 investointiohjelmaan.

Mittavin hanke on Hovilassa sijaitsevan kaksi kerrostaloa sisältävän kohteen, Äijänkatu 6 linjasaneeraus. Tämän lisäksi investointiohjelmassa on vesikatto- ja julkisivukorjauksia, ikkunoiden uusimista, lämmitysjärjestelmämuutoksia sekä liiketilan muuttaminen asunnoksi.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat