Uusia kauppamahdollisuuksia paikallisille yrityksille

Julkaistu 12.05.2020

Osana yrityksille suunnattua koronatukipakettia Kotkan kaupunki on aktiivisesti tunnistanut tulossa olevia hankintojaan ja kertoo niistä avoimesti verkossa. Hankintakalenteria seuraamalla yritykset pääsevät helpommin mukaan kaupungin kilpailutuksiin, ja osaavat ajoissa niihin varautua. Erityisesti kalenteriin on lisätty runsaasti pienhankintoja.

– Toivottavasti mahdollisimman moni paikallinen yrittäjä tutustuu sivuun, jos vaikka siellä olisi omaan toimialaan liittyviä kilpailutuksia tulossa, kertoo Kotkan hankintapäällikkö Mervi Veini.

Hankintakalenterissa sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Kalenterin mukaan Kotkan kaupunki hankkii tänä vuonna mm. tietoturvallista tuhoamista, Kotka-tuotteita sekä maanrakennuskone- ja hinauspalveluita. Kalenteri lisää kaupungin hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. Myös sisäisesti kaupungin toimintaa tehostuu, kun palvelualueet ovat tietoisia toistensa hankintasuunnitelmista. Hankintakalenterin tiedot ovat alustavia ennakkotietoja, eivätkä sido hankintayksikköä. Kun hankinnasta julkaistaan virallinen tarjouspyyntö, hankinnan ennakkotieto poistetaan hankintakalenterista.

Kotkan kaupungin viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Kotkan kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnat kaupunki pääsääntöisesti toteuttaa lähettämällä sähköpostilla tarjouspyynnön vähintään kolmelle yritykselle.

Muita tukitoimenpiteitä yrityksille ovat mm. hankintojen aikaistaminen mahdollisuuksien mukaan, myyntilaskutuksen myöhäistäminen ja sovitellut maksuehdot.

Hankintakalenteriin pääset täältä: Kotkan hankintakalenteri.