Asiasanat: yleiskaava

 • Karhulan keskusta
  17.05.2021

  Karhulan osayleiskaava valtuustoon

  Kotkan kaupunginhallitus on päättänyt ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi kaupunkisuunnittelun ehdottamalla tavalla ja asiakirjoihin tehdyin tarkistuksin Karhulan keskustan osayleiskaavan. Karhulan…

 • Karhulan keskusta
  27.03.2020

  Karhulan keskustan osayleiskaavaluonnos on nyt nähtävillä

  Luonnos Karhulan keskustan osayleiskaavasta on nähtävillä 30.4. asti. Karhulan tulevaisuuden mahdollisuuksiin voi käydä tutustumassa mittavan kaava-aineiston ja 3D-kaupunkimallin avulla. Kaavaselostus…

 • Karhulan 3D-kaupunkimalli

  Karhulan osayleiskaavaa ja siihen liittyviä suunnitelmaesimerkkejä 3D-ympäristössä pääset tarkastelemaan alla olevasta linkistä: Karhulan osayleiskaavan 3D-suunnitelmaesimerkit Palvelussa voit laittaa eri tasoja…

 • Talorakennuttaminen

  Talorakennuttamisen yksikkö  vastaa kaupungin uudis- ja peruskorjausinvestointihankkeiden rakennuttamisesta ja valvonnasta. Tilojen toimivuus, tarkoituksenmukaisuus ja monikäyttöisyys varmistetaan yhteistyössä loppukäyttäjän kanssa. Erityistä…

 • Infran rakennuttaminen

  Infran rakennuttamisen yksikkö vastaa katujen ja yleisten alueiden investointikohteiden sekä niihin liittyvien laitteiden, teollisuusraiteiden, maa- ja vesirakenteiden rakennuttamisesta ja valvonnasta….

 • Kuvassa Karhulan ilmakuva

  Karhulan keskustan osayleiskaava (Y25)

  Karhulan keskustan osayleiskaavalla tarkastellaan Karhulan keskeisiä alueita kokonaisuutena. Osayleiskaavan suunnittelualue käsittää Karhulan keskusta-alueen rajoittuen lännessä Kymijokeen, pohjoisessa Kymin kirkkoon, etelässä…

 • Yleiskaavat

  Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka ohjaa asutuksen, palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittamista sekä niiden välisten yhteyksien järjestämistä. Yleiskaava…

 • Kotkan kirkko, ilmakuva

  Kaupunki­suunnittelu ja kaavoitus

  Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäyttöä ja rakentamista ohjaavien yleiskaavojen ja asemakaavojen laadinnasta sekä muista maankäyttösuunnitelmista ja -selvityksistä. Kaavoissa määritellään eri toimintojen tarvitsemia…