Karhulan keskustan osayleiskaavaluonnos on nyt nähtävillä

Julkaistu 27.03.2020

Luonnos Karhulan keskustan osayleiskaavasta on nähtävillä 30.4. asti.

Karhulan tulevaisuuden mahdollisuuksiin voi käydä tutustumassa mittavan kaava-aineiston ja 3D-kaupunkimallin avulla.

Kaavaselostus tiivistää oleellisimmat asiat kaavan ratkaisuista. Lisäksi tiedonjanoisille aineistosta löytyy yksityiskohtaisempia tarkasteluja mm. historiasta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä, täydennysrakentamismahdollisuuksista, maisema- ja viheralueista, kanjonin kattamisesta, liikennejärjestelyistä ja elinvoimalaskennoista.

Karhulan keskustan osayleiskaavalla tarkastellaan Karhulan keskeisiä alueita kokonaisuutena. Osayleiskaavan suunnittelualue käsittää Karhulan keskusta-alueen rajoittuen lännessä Kymijokeen, pohjoisessa Kymin kirkkoon, etelässä Suomenlahteen ja idässä pääosin Hurukselantiehen ja Ratakatuun. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja valmistuttuaan se ohjaa yksityiskohtaisempaa asemakaavoitusta.

Katso lisätietoja