Kuulutus, luonnos

ASEMAKAAVALUONNOS RISTINKALLIOLLA kaava 0220

Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laadittu asemakaavan luonnos 46. kaupunginosa Ristinkallio kortteli 168 ja suojaviheralue sekä asemakaavan muutosluonnos 46. kaupunginosa Ristinkallio osa Keltakalliontietä.
Kaavahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa Keltakallion teollisuusalueen laajeneminen.

Luonnos on MRL 62§:n mukaisesti nähtävänä 8.7. – 14.8.2020 kaupungintalon 4. krs kaavoituksessa sekä osoitteessa www.kotka.fi/asemakaavat.
Palaute luonnoksesta 14.8.2020 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Palautteeseen merkintä ’0220 Keltakallio’.

Hankkeesta järjestetään elo-syyskuussa yleisötilaisuus, josta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen, p. 040 7236 112, marja.kukkonen@kotka.fi tai kaavasuunnittelija Elina Masalin elina.masalin@kotka.fi p. 040 773 7752.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle