Ristinkallio, Keltakallion teollisuusalueen laajennus (0220)

Ristinkallion kaupunginosassa, Keltakallion alueella, on laitettu vireille asemakaava ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavan (kaava nro 0220) tarkoituksena on laatia teollisuusalueen rakentamisen mahdollistava asemakaava nykyisen Keltakallion teollisuusalueen ja Keltakalliontien pohjoispuolelle.

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.-17.4.2020