Kuulutus, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavat vireille Heinsuolla kaava 0120 ja Ristinkalliolla kaava 0220

Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille asemakaavat ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat:

1.  19. kaupunginosa Heinsuo, Heinsuontie, 48400 Kotka. Suunnittelualue sijaitsee Pyhtään Kyytkärrin kallioalueelle johtavan tien pohjoispuolella. Tavoitteena on laajentaa viereistä jätteenkäsittelyaluetta ja mahdollistaa yritystoiminta alueella. Valmistelija kaavasuunnittelija Elina Masalin, elina.masalin@kotka.fi  p. 040 773 7752.

2.  46. kaupunginosa Ristinkallio, Keltakalliontie, 48770 Kotka. Tavoitteena on mahdollistaa Keltakallion teollisuusalueen laajentaminen. Valmistelija asemakaava-arkkitehti Marja Kukkonen, marja.kukkonen@kotka.fi  p. 040 723 6112.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat MRL 63 § mukaisesti nähtävänä 16.3.−17.4.2020 kaavoituksessa kaupungintalon 4. kerroksessa sekä osoitteessa www.kotka.fi/asemakaavat

Mielipiteet 17.4.2020 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Palautteeseen merkintä ’0120 Heinsuon jätteenkäsittelyalueen laajennus’ tai ’0220 Keltakallion teollisuusalueen laajennus’.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle