Hurskainen Ville-Matti

Peruskoulun rehtori

Peruskoulun rehtori

Puh. 040 652 9967
ville-matti.hurskainen@kotka.fi

Yksikkö:
Rauhalan koulu

Vastuualueet:
Perusopetus, Opetustoimi, Rauhalan koulu

Osoite:
Mällinkatu 1 A, 48600 Kotka

Hae yhteystietoja: kotka.yhteystiedot.fi