Vaka-blogi: Varhaiserityiskasvatus – yhteistä työtä ja asiantuntijuutta

Julkaistu 11.11.2021 Kirjoittajalta Jaana Feldt

Tämän kertainen Vaka-blogi kertoo varhaiskasvatuksen erityisopettajan eli veon työstä Kotkan kaupungin palveluksessa. Kirjoittajana on elokuussa työnsä aloittanut Leena Kähkönen. Leena korostaa työssään vuorovaikutuksen merkitystä, riippumatta siitä tehdäänkö töitä pienten vai isojen ihmisten kanssa.

Varhaiserityiskasvatus – yhteistä työtä ja asiantuntijuutta

”Tipi-tii, tipi, tipi, tipi-tii. Etsimään riennetään. Tipi-tii, tipi, tipi, tipi-tii…” Näin laulaa Marion autoradiossa ajaessani töihin aamuisella moottoritiellä kohti Karhulaa. Olisin voinut olla laulamassa tuota laulua radiossa, sillä vastasin vuonna 1977 Ystäväni-kirjan kysymykseen toiveammatista terävästi ”Marion”. No eipä ei tullut minusta Marionia, eikä laulajaa. Minusta tuli varhaiskasvatuksen erityisopettaja eli veo. Työskentelin tuoreena lastentarhanopettajana Kotkan kaupungilla ensimmäisen kerran jo 1990-luvun puolivälissä. Nyt olen täällä taas – tuoreena veona.

Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatusta. Kotkassa varhaiserityiskasvatus toteutuu arjen pedagogisena toimintana varhaiskasvatuksen, perhepäivähoidon ja esiopetuksen yksiköissä. Se on osa varhaiskasvatuksen palvelurakennetta ja luonteeltaan alati muovautuvaa sekä kehittyvää. Lähtökohtana on kaikkien lasten oikeus osallistumiseen, oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisiin.

Ihan niin kuin Marionkin laulaessaan tekee yhteistyötä orkesterin kanssa, niin teen minäkin veona. Minun orkesteriini kuuluu myös solisti, lapsi. Taustalaulajina ovat vanhemmat. Säestämässä ovat sisarukset, isovanhemmat ja muut mahdolliset lapsen ja perheen kanssa toimijat. Kaikilla on yhteinen tavoite; lapsen hyvinvointi ja hänen kehityksen sekä oppimisen tukeminen. Solistin vaihtuessa, me muut ympärillä ikään kuin tunnustelemme ja haemme uutta yhteistä säveltä kaikki aistit valppaina. Kuinka löydämme yhteisen rytmin? Varhaiskasvatuksen ensisijainen tehtävä on tukea vanhempia kasvatustehtävässä. Jokainen lapsi kehittyy ja oppii. Tämän tunnistaminen tapahtuu nyt ja tässä, nykyisyyden kautta on mahdollista rakentaa tulevaa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajasta käytetään lyhennettä veo. Kotkassa varhaiskasvatuksen erityisopettajat on jaettu alueittain. Omaan alueeseeni kuuluu kaksi päiväkotia, kaksi yksityistä päivähoitoyksikköä ja yksi esiopetusyksikkö. Toimin alueeni yksiköiden varhaiserityispedagogiikan asiantuntijana vastaten yksittäisten lasten ja lapsiryhmien kehityksen ja oppimisen tuesta yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja päiväkodinjohtajien kanssa. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien työskentelytavat vaihtelevat tarpeen mukaan. Työ voi olla konsultointia, kahden kesken lapsen kanssa tehtävää työtä, pienryhmätyöskentelyä tai työskentelyä varhaiskasvatuksen opettajan kanssa samanaikaisopettajana.

Kaikki solistit ovat erilaisia ja kuitenkin yhtä aikaa heissä on jotakin samanlaista. Ympärillä toimivien tehtävänä on kohdata solisti, lapsi, sellaisena kuin hän on, omine erityispiirteineen ja ominaisuuksineen kunnioittaen sekä arvostaen. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työssä on olennaista nähdä lapsi omana itsenään, tunnistaa tuen tarve, vastata siihen oikea-aikaisesti ja arvioida tuen vaikuttavuutta. Veon rooli asiantuntijana on tuoda kohtaamisiin tieto hyvinvoinnista, kehityksestä ja oppimisesta sekä tuen merkityksestä. Veo toimii ikään kuin musiikkikappaleen eri osien yhdistäjänä, vahvistaen introa tai B-osaa suhteessa sooloon.

Päiväkodin johtajien ja lapsiryhmän kasvattajien eli tiimien kanssa olen yhteisen työn äärellä kun suunnittelemme ja arvioimme tuen tarpeita sekä vaikuttavuutta. Yhteisen työn merkitys huoltajien kanssa korostuu kun lapsen tuen tarve muuttuu. Yhteisen asian ääreen kokoontuu terapeutteja ja asiantuntijoita, jotka toimivat lapsen kehityksen ja oppimisen sekä perheen tukijoina. Tavoitteenani on ottaa huomioon huoltajien asiantuntijuus omasta lapsestaan sekä jakaa omaa asiantuntijuuttani ja osaamistani arjen tilanteisiin, niin huoltajille kuin kasvattajille tiimeissä. Hyvällä ja avoimella yhteisellä työllä varmistamme lapselle juuri hänen kehitystä ja tarpeita vastaavaa varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajana työskentely on itsenäistä ja aina yhteisen asian äärellä olemista. Se on oman asiantuntijuuden työstöä ja sen alttiiksi tarjoamista. Se vaatii kasvua, kehittymistä ja oppimista veoltakin. Kappaleen lopussa, solistin siirtyessä sivuun valokeilasta, veo huolehtii lapsen tuen jatkumosta aina perusopetukseen asti.

Kotkassa veot osallistuvat aktiivisesti varhaiserityiskasvatuksen kehittämiseen. Meitä kutsutaan kouluttautumaan ja ammattitaitoa hiotaan yhdessä. Työhöni kuuluu olennaisena osana uuden tiedon hankinta ja sen päivittäminen sekä tiedon jakaminen eli jalkauttaminen arkeen. Veon rinnalla, yhteisen työn äärellä ovat kollegat. Meitä on tällä hetkellä kahdeksan varhaiskasvatuksen erityisopettajaa Kotkan kaupungilla. Kokoontumisissa asiantuntijuutta täydennetään ja tarkastellaan yhteistä työtä. Oman alueeni varhaiskasvatusyksiköt ovat kaikki persoonallisella tavalla omanlaisiaan. Fyysinen toimintaympäristö tiloineen ja välineineen luo konkreettiset puitteet. Tätäkin merkityksellisemmässä asemassa ovat psyykkinen ja sosiaalinen toimintaympäristö. Ne muodostuvat yhdessä tekemisen kautta. Kotkan varhaiskasvatuksessa yhtenä merkittävänä toimintatapana on pienryhmätoiminta. Toiminnan avulla voidaan vastata lasten tarpeisiin yksilöllisemmin, perehtyä lapsen tilanteeseen ja havainnoida ympäristön merkitys tuen tarpeen ilmenemiseen. Tavoitteena on varhaiskasvatusympäristö, jossa kaikilla lapsilla on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja oppia sekä kuulua joukkoon.

Huolimatta siitä, millaista tukea lapsi tarvitsee kehitykseensä ja oppimiseensa, se on vain pieni osa lapsen maailmaa. Ihan tavallinen arki, mahdollisuus leikkiin, aktiivinen osallisuuden ja toimijuuden mahdollistaminen – näissä kohdissa meidän tulisi nähdä lapsi ja tukea häntä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajana olen merkittävässä roolissa yhteisen työn äärellä ja asiantuntijuudessa. Työni on itsenäistä ja vastuullista sekä aina vuorovaikutuksessa tehtävää!