Asiasanat: ehkäisevä päihdetyö

  • Ehkäisevä mielenterveystyö

    Ehkäisevä mielenterveystyö on toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa yksilön mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja rakenteita sekä vähentää yksilön tai yhteisöjen mielenterveyttä…

  • Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö

    Ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaupungille osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Vastuu päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämisestä on Kymsotella. Kotkan kaupunki tekee ehkäisevää…