Asiasanat: ehkäisevä päihdetyö

 • Ehkäisevä väkivalta- ja kriminaalityö

  Kunnat ja hyvinvointialueet vastaavat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä sekä lähisuhdeväkivallan suunnitelmallisesta ehkäisemisestä. Hyvinvointialueella on vastuu asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon…

 • Hyvinvoinnin avustukset

  Hyvinvointiavustukset ja kotoutumisen tukemisen avustukset Hyvinvointiavustuksilla tuetaan ja kannustetaan järjestöjä ja kuntalaisia edistämään hyvinvointia. Kotoutumisen tukemisen avustukset ovat tarkoitettu konkreettisiin…

 • Ehkäisevä mielenterveystyö ja mielen hyvinvointi

  Ehkäisevä mielenterveystyö on toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa yksilön mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja rakenteita sekä vähentää yksilön tai yhteisöjen mielenterveyttä…

 • Ehkäisevä päihdetyö, päihde- ja rahapelihaittojen ehkäisy

  Ehkäisevä päihdetyö on kuntien lakisääteistä toimintaa Kuntien ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka – ja…

 • kivet

  Hyvinvoinnin edistäminen

  Edistämällä hyvinvointia ja terveyttä parannetaan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua. Hyvinvoinnin ja…

 • Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinointi

  Kokonaisuutta koordinoidaan yhdessä Ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö sekä ehkäisevä väkivalta- ja kriminaalityö ovat osa kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä….