Asiasanat: jätehuolto

 • Kompostori
  18.10.2022

  Kompostoinnin aloittamisesta tulee ilmoittaa

  Uudistetun jätelain mukaan kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista, sen aloittamisesta, muuttamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa kunnan jätehuoltoviranomaiselle, Kymen…

 • Rotta

  Rotta on ruskeahko jyrsijä, jonka pituus on 11–29 cm ja elinikä 1–2 vuotta. Vuoden aikana naaras voi synnyttää jopa 100…

 • Kuvituskuvassa pudonneita lehtiä..
  13.06.2022

  Ilmoita kompostoinnista 1.1.2023 mennessä

  Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2023 ja siihen mennessä pitää mm. ilmoittaa kompostoinnista, jos tekee sitä omassa kiinteistössään. Ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle,…

 • Kuvassa on Sibeliuksenpuiston kesäkukkia
  28.04.2021

  Kotkalaisilta kysytään taas mm. katujen ja puistojen hoidosta

  Tuhat kotkalaista saa lähiaikoina vastattavakseen mm. katujen ja puistojen hoitoa sekä jätehuollon toimivuutta koskevan kyselyn. Tutkimus toteutetaan kunnissa eri puolella…

 • Kuvassa on Sibeliuksenpuiston kesäkukkia
  21.10.2020

  Kotkalle eniten kiitosta keskustan puistoista ja juomaveden laadusta – tulokset paranivat kaikissa toiminnoissa

  Finnish Consulting Group Oy:n kuntien toimeksiannosta tekemä “Yhdyskuntatekniset palvelut 2020” -kyselytutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. 19 kunnan kanssa tutkimuksessa mukana ollut…

 • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

  Jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta on tehtävä ilmoitus jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten sen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, jonka alueella keräystä harjoitetaan. Ilmoitus on tehtävä hyvissä…

 • Jätehuolto

  Ympäristönsuojelun palveluyksikkö valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Kotkan kunnassa asuinkiinteistöjen jätteiden kuljetuksesta vastaa Kymenlaakson Jäte Oy. Sen…

 • 04.11.2019

  Jumalniemen jäteasema on avattu

  Kymenlaakson Jäte Oy on rakentanut kotkalaisia ja pyhtääläisiä palvelevan uuden jäteaseman aiempaa keskeisemmälle paikalle Jumalniemeen. Jäteasema avautui asukkaille 4. marraskuuta….

 • Suuret yleisötilaisuudet

  Suurella yleisötilaisuudella tarkoitetaan tulaisuutta johon odotetaan vähintään 500 samanaikaista kävijää. Tapahtuman järjestäjän on huomioitava että tilaisuudessa syntyvät jätteet on lajiteltava…

 • Jätehuolto

  Kotkan kunnassa asuinkiinteistöjen jätteiden kuljetuksesta vastaa Kymenlaakson Jäte Oy. Sen sijaan Pyhtään kunnan alueella kiinteistön omistaja / haltija tilaa jäteastialleen…