Kotkalaiset tyytyväisiä etenkin puistoihin, veden laatuun ja jätekuljetuksiin

Julkaistu 21.09.2023

Kotkan kaupunki on jälleen osallistunut Finnish Consulting Groupin (FCG) yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimukseen. Tutkimuksessa arvioitava kokonaislaatu koostuu teknisestä ja toiminnallisesta laadusta. Kotkassa kyselyyn vastasi 343 kuntalaista.

Kaikkein eniten kotkalaiset ovat tyytyväisiä keskustan puistoihin, juomaveden laatuun, jätekuljetuksiin, katuvalaistukseen keskustassa sekä paperin ja lasin keruupisteiden sijaintiin. Tulosten perusteella laadussa ei ole mitään merkittävää heikentymistä.

Kyselyyn vastanneiden määrä on edelleen pieni ja tulosten luotettavuus perustuu hyvin pieneen otantaan Kotkan asukkaista. Tilanne on kuitenkin sama kaikissa kunnissa, joten tulokset ovat keskenään vertailtavissa.

Kyselyn tulokset liitteenä.

Yhdyskuntatekniset palvelut 2023 raportti