Asiasanat: säädös

 • Ohjeet, määräykset ja säännöt

  Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje 2017 (pdf) Kotka palkinnon säännöt 1983 (pdf) Kotkan Moottoriurheilukeskuksen käyttösääntö 2010 (pdf) Rakennusjärjestys 2017 (pdf) Torijärjestys…

 • Vastuualueiden ja toimintayksiköiden toimintasäännöt

  Elinvoimalautakunnan alaisten palveluyksiköiden toimintasääntö 2020 (pdf) Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen toimintasääntö 2019 (pdf) Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen toimintasääntö 2018 (pdf) Kaupunkisuunnittelun…

 • Talous ja sisäinen tarkastus

  Avustuksia myönnettäessä noudatettavat yleisohjeet 2017 (pdf) Hankintaohjeet 2019 (pdf) Pienhankintaohjeet 2019 (pdf) Ohjeet vieraanvaraisuudesta, edustamisesta ja lahjoista 2013(pdf) Luottamushenkilöiden palkkio-…

 • Taksat ja maksut

  Asiakirjoista perittävät lunastukset ja niiden antamisesta perittävät maksut 2008 (pdf) Karttatulosteiden, kopioiden sekä numeerisen kartan hinnasto 2010 (pdf) Kiinteistötoimitusmaksutaksa (pdf)…

 • Konserni

  Konserniohje (pdf) Konserniohjeen liite (pdf) Omistajapoliittiset linjaukset (pdf) Rahoituspolitiikka Kotkan kaupungille ja liikelaitoksille sekä soveltuvin osin kaupungin enemmistöomistuksessa oleville yhtiöille…

 • Hallintosääntö ja toimintasäännöt

  Hallintosääntö 2020 (pdf) Ikäihmisten neuvoston toimintasääntö 2017 (pdf) Lasten parlamentin toimintasääntö 2019 (pdf) Nuorisovaltuuston toimintasääntö 2019 (pdf) Vammaisneuvoston toimintasääntö 2017…

 • Kuvassa rivi kirjoja

  Ohjeet ja säädökset

  Säädöskokoelmassa julkaistaan Kotkan kaupungin hallintosääntö ja muut kaupungin toimintoja ohjaavat määräykset ja ohjeet.

 • Puhelin kirjan ja kannettavan tietokoneen päällä, joiden päällä kahleet

  Tietosuoja

  Palveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan ja oikeusturvan takia on tärkeää, että Kotkan kaupunki käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä ohjaava lainsäädäntö on…