Asiasanat: säädös

 • Avustukset ja tuet

  Avustuksia myönnettäessä noudatettavat yleisohjeet 2017 (pdf Kotkan kuntalisän säännöt 2021 yhdistykset Kotkan kuntalisän säännöt 2021 yritykset

 • Kaupunginhallituksen antamat toimintasäännöt

  Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen toimintasääntö 2020 (pdf) Ikäihmisten neuvoston toimintasääntö 2017 (pdf) Nuorisovaltuuston toimintasääntö 2019 (pdf) Sisäisen tarkastuksen toimintasääntö 2019 (pdf)…

 • Määräykset ja säännöt

  Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje 2017 (pdf) Jätehuoltomääräykset Kotka palkinnon säännöt 1983 (pdf) Kotkan Moottoriurheilukeskuksen käyttösääntö 2010 (pdf) Rakennusjärjestys 2017 (pdf)…

 • Lautakuntien antamat toimintasäännöt

  Hyvinvointilautakunnan antamat toimintasäännöt: Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualueen toimintasääntö 2019 (pdf) Lasten parlamentin toimintasääntö 2019 (pdf) Liikuntapalveluiden yksikön toimintasääntö 2019 (pdf)…

 • Talous

    Hankintaohjeet 2019 (pdf) Pienhankintaohjeet 2019 (pdf) Ohjeet vieraanvaraisuudesta, edustamisesta ja lahjoista 2013(pdf) Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 2017 (pdf) Pysyvien vastaavien laskentaohjeet…

 • Maksut ja taksat

  Asiakirjoista perittävät lunastukset ja niiden antamisesta perittävät maksut 2008 (pdf) Karttatulosteiden, kopioiden sekä numeerisen kartan hinnasto 2010 (pdf) Kiinteistötoimitusmaksutaksa 2016…

 • Konserniohjaus

  Konserniohje 2017 (pdf) Konserniohjeen liite (pdf) Omistajapoliittiset linjaukset (pdf)  

 • Hallintosääntö

    Hallintosäänto 2020 pdf    

 • Kuvassa rivi kirjoja

  Määräykset, säännöt ja ohjeet

  Säädöskokoelmassa julkaistaan Kotkan kaupungin hallintosääntö ja muut kaupungin toimintoja ohjaavat määräykset ja ohjeet.

 • Puhelin kirjan ja kannettavan tietokoneen päällä, joiden päällä kahleet

  Tietosuoja

  Palveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan ja oikeusturvan takia on tärkeää, että Kotkan kaupunki käsittelee henkilötietoja asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Henkilötietojen käsittelyä ohjaava lainsäädäntö on…