Valtuusto hyväksyi asunnottomuusohjelman

Julkaistu 17.10.2023

Kotkan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin asunnottomuusohjelman vuosille 2023–2027.

Asunnottomuusohjelma antaa laajan kuvauksen siitä, millaista asunnottomuus Kotkassa on ja millaisia keinoja eri toimijoilla on jo käytössä asunnottomuuden torjuntaan.
Ohjelmaa valmisteli moniammatillinen, laaja työryhmä ja ohjausryhmä. Ohjausryhmässä oli mukana myös valtakunnallisia toimijoita kuten Vailla Vakinaista Asuntoa ry ja Y-Säätiö.

Asunnottomuuden poisto on osa arjen turvallisuuden parantamista sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamista. Asunnottomuusohjelman valmistelu tukee Kotkan kaupunkistrategian tavoitteita.

Lisäksi Kotkan kaupungin valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmassa lista­taan useita toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan kaupungin asuntopo­litiikan kehittämiseen.

Asunnottomuusohjelma liitteenä.

Asunnottomuusohjelma