Kotkalle eniten kiitosta keskustan puistoista ja juomaveden laadusta – tulokset paranivat kaikissa toiminnoissa

Julkaistu 21.10.2020

Finnish Consulting Group Oy:n kuntien toimeksiannosta tekemä “Yhdyskuntatekniset palvelut 2020” -kyselytutkimuksen tulokset ovat valmistuneet.

19 kunnan kanssa tutkimuksessa mukana ollut Kotka sai edelleen suurinta kiitosta keskustan puistojen hoidosta ja hyvästä juomaveden laadusta.
Lisäksi hyviä pisteitä tuli jätevesipuhdistamojen toiminnasta, paperin ja lasin keruupisteiden sijainnista, lumenaurauksista johtavilla pääkaduilla, järjestetyn jätteenkuljetuksen toimivuudesta sekä keskustan katujen puhtaudesta ja siisteydestä.
Kiitosta kotkalaiset antoivat kaupungilleen myös mm. sammutus-, pelastus- ja ensihoitopalveluista sekä katuvalaistuksesta keskustan kaduilla.

Tulokset paranivat kaikissa toiminnoissa

Merkittävintä on kuitenkin se, että kun kyselyssä mitattiin kaikkiaan 25:ä kunnan eri toimintaa, niin Kotkassa tulokset paranivat niissä kaikissa.
Kotka on osallistunut yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimukseen vuodesta 2008 lähtien ja tämän vuoden tulokset olivat peräti 17 mittarissa koko tutkimushistorian parhaat.

”Pitkittäisseuranta toi esiin poikkeamia, kuten runsaiden lumisateiden vaikutukset talvikausilla 2010-2011 ja 2018-2019. Lumisten kausien jälkeen kyselytutkimusten tulokset ovat parantuneet, kuten tänäkin vuonna”, Kotkan tekninen johtaja Vesa-Jukka Vornanen toteaa.

Vornasen mukaan myös palvelutuotannon ohjaamisella, tavalla toimia, on vaikutusta.

”Esimerkiksi liukkaudentorjunnassa käytetyn hiekanpoiston onnistunut ajoitus vähentää pölyhaittoja ja vaikuttaa palautteisiin myönteisesti. Ajoitusta säädetään alueellisesti rakennetun ympäristön ja keliseurannan mukaan”.

Kysely lähetettiin 1000 kotkalaiselle ja siihen vastasi 224 asukasta.

 

Liitteenä Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus 2020_Kotka