Asiasanat: toimitus

  • Hävinnyt rajamerkki

    Rajamerkin/rajan paikan näyttäminen Hävinnyt rajamerkki voidaan käydä merkitsemässä maastoon epävirallisella puupaalulla tai muulla merkillä alustasta riippuen. Rajamerkin/rajan paikan näyttäminen on…

  • Rasitetoimitus

    Rasitetoimitus (Kiinteistönmuodostamislaki 154 §) Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää pysyvästi hyväkseen toisen kiinteistön aluetta. Rasitetoimituksessa voidaan kiinteistön hyväksi perustaa toisen…

  • Tontin lohkominen

    Tontti on asemakaava-alueella oleva itsenäinen kiinteistö, joka on merkitty tonttina kiinteistörekisteriin. Tällöin se on rakennuskelpoinen. Tontti muodostetaan kiinteistöksi lohkomalla. Tontin…