Kirje osallisille, asemakaava- ja asemakaavamuutosluonnos

Mt 355, MERITUULENTIEN PARANTAMINEN ASEMAKAAVALUONNOS JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS, Kaava nro 0119
YLEISSUUNNITELMAN MUUTOS

Kotkan kaupunkisuunnittelussa on valmistunut asemakaavaluonnos sekä asemakaavan muutosluonnos koskien kaupunginosia 2. Kotkansaari, 20. Mussalo, 21. Takakylä, 22. Etukylä ja 23. Hirssaari. Käytännössä asemakaavaa laaditaan tai muutetaan Merituulentien alueella, Kotkansaarelta Mussalon sataman porteille. Kaavatyö koskee Merituulentietä, Mussalon rataa, liikenneyhteyksien lähiympäristöä sekä Kotolahden teollisuusalueen ja ratapihan laajennusta (kaava-alueen rajaus oheisessa karttaotteessa). Kaavatyön aloittamisen yhteydessä on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS, jossa selvitetään kaavoituksen lähtökohtia, tavoitteita, etenemistä sekä vuorovaikutusta. OAS oli nähtävänä 1.3.2019 – 1.4.2019.

HaminaKotka on Suomen suurin yleissatama. Sataman vilkkain yksikkö Mussalo kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T ydinverkon satamiin. Tämä tekee satamaa syöttävästä maantiestä valtakunnallisesti merkittävän yhteyden. Sataman raskaan liikenteen jatkuva kasvu sekä tieyhteyden nykyinen riittämätön mitoitus ovat aiheuttaneet enenevissä määrin liikenteen häiriöitä sekä turvattomuutta. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimesta on laadittu 2016 yleissuunnitelma Merituulentien parantamiseksi. Suunnitelman tavoitteena on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, mikä tarkoittaa raskaan satamaliikenteen sekä paikallisliikenteen erottamista toisistaan.

2020 valmistuvassa yleissuunnitelman päivityksessä on huomioitu alueella tehdyt tarkentavat selvitykset sekä myös hankkeen aikana saatu palaute. Suunnitelmiin on lisäksi sisällytetty Väyläviraston suunnitelma Kouvola-Kotka ratayhteyden parantamisesta sekä kaksoisraiteen rakentamisesta. Yleissuunnitelman mukainen tiejärjestely edellyttää voimassa olevan asemakaavatilanteen ajantasaistamista. Kaavaa laadittaessa pyritään luomaan sujuvaa ja turvallista liikenneympäristöä sekä mahdollistamaan elinkeinoelämän kehittymismahdollisuudet. Samalla pyritään minimoimaan uusien yhteyksien haittavaikutuksia olevaan yhdyskuntan ja ihmisten hyvinvointiin sekä luonnonympäristöön ja maisemaan.

Hankkeen esittely

Vallitsevan korona-tilanteen johdosta, esitellään asemakaavaluonnosta sekä päivitettyä Merituulentien yleissuunnitelmaa virtuaalisesti videotallenteen muodossa osoitteissa: – www.kotka.fi/asemakaavat/merituulentie –
https://vayla.fi/kymenlaaksossa-suunnitteilla/mt-355-merituulentien-parantaminen

Palaute Merituulentien yleissuunnitelmasta

Mielipiteet yleissuunnitelmaluonnoksesta 28.10.2020 mennessä:
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kirjaamo, PL 1041, 45101 KOUVOLA tai kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi. Palautteeseen merkintä ”Mt355 Merituulentie”. Lisätietoja antaa: vesa.koistinen@ely-keskus.fi, 0295 029 179.

Palaute Merituulentien asemakaavaluonnoksesta

Asemakaavaluonnos on MRL 62 §:n mukaisesti nähtävänä 29.9.2020 – 28.10.2020 kaavoituksessa kaupungintalolla sekä sivulla www.kotka.fi/asemakaavat. Luonnoksesta, selostusluonnoksesta sekä päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta ja mielipiteitä 28.10.2020 mennessä: Kotkan kaupungin kirjaamo, Kustaankatu 2, 48100 Kotka tai kirjaamo@kotka.fi. Palautteeseen merkintä ”0119 Merituulentie”.
Lisätietoja asemakaavaluonnoksesta sekä osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta antaa: Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, 040 642 9010, jarkko.puro@kotka.fi. Mikäli haluat asioida kaavoituksessa paikan päällä, sovi tapaamisesta etukäteen kaavoituksen henkilökunnan kanssa.

KOTKAN KAUPUNKISUUNNITTELU  / KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS

 

Takaisin edelliselle sivulle