Kuulutus, asemakaavaluonnos ja asemakaavan muutosluonnos (0119)

Mt 355, MERITUULENTIEN PARANTAMINEN

Asemakaavaluonnos ja asemakaavan muutosluonnos, Kaava nro 0119

Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laadittu asemakaavaluonnos koskien kaupunginosia 2. Kotkansaari, 20. Mussalo, 21. Takakylä, 22. Etukylä ja 23. Hirssaari. Kaavan tarkoituksena on mahdollistaa Merituulentien sekä Mussalon raideyhteyden parantaminen sekä Kotolahden teollisuusalueen ja ratapihan laajentuminen.

Luonnos on MRL 62 §:n mukaisesti nähtävänä 29.9.–28.10.2020 kaavoituksessa kaupungintalolla ja www.kotka.fi/asemakaavat. Mielipiteet asemakaavaluonnoksesta 28.10.2020 mennessä: Kotkan kaupungin kirjaamo, Kustaankatu 2, 48100 Kotka tai kirjaamo@kotka.fi. Palautteeseen merkintä ”0119 Merituulentie”. Lisätietoja: jarkko.puro@kotka.fi, 040 642 9010.

Merituulentien yleissuunnitelma 2020

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimesta on tekeillä päivitetty yleissuunnitelma Merituulentien parantamiseksi. Yleissuunnitelmassa erotetaan pitkämatkainen satamaan suuntautuva raskas liikenne paikallisesta liikenteestä, niin että raskas liikenne kulkee maantietä 355 pitkin satamaan ja sieltä sisämaahan. Paikallisen liikenteen käyttöön suunnitellaan uusi katuyhteys, joka kulkee maantien 355 rinnalla. Myös suunniteltuun Jänskäntien eritasoliittymään tulee muutoksia. Lisäksi samaan aikaan Väylävirasto on aloittanut suunnitelman kaksoisraiteen rakentamiseksi Mussalon satamaan. Myös uusien raiteiden sijoittuminen liikennekäytävään on huomioitu yleissuunnitelmassa.

Mielipiteet yleissuunnitelmaluonnoksesta 28.10.2020 mennessä: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kirjaamo, PL 1041, 45101 KOUVOLA tai kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi. Palautteeseen merkintä ”Mt355 Merituulentie”. Lisätietoja: vesa.koistinen@ely-keskus.fi, 0295 029 179.

Kotkan kaupunki ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus käsittelevät suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja.

Tiedote on julkaistu tietoverkossa Kotkan kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen verkkosivuilla 25.9.2020.

Hankkeen esittely

Hankkeen esittelyvideo: www.kotka.fi/asemakaavat/merituulentie.
Esittelyvideo ja yleissuunnitelman esittely:
https://vayla.fi/kymenlaaksossa-suunnitteilla/mt-355-merituulentien-parantaminen.

KOTKAN KAUPUNKISUUNNITTELU / KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUS

 

Takaisin edelliselle sivulle