Kotkansaari, sisääntulotie (0718)

Kotkansaaren sisääntulotielle on laadittu asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus. Asemakaavan (kaava nro 0718) tavoitteena on mahdollistaa uuden sisääntulotien rakentaminen Kotkansaarelle. Asemakaava käsittää nykyisen ja uuden sisääntulotien alueet sekä niihin rajoittuvia korttelialueita.

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.1.-12.2.2019

Luonnos 2.9.-4.10.2019

Ehdotus 10.11.-17.12.2021

Kaavaehdotuksen esittely- ja keskustelutilaisuus 15.12.2021 klo 17.00-19.30

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto

Kaava lainvoimainen