Kotkansaari, sisääntulotie (0718)

Kotkansaaren sisääntulotielle on laadittu asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos. Asemakaavan (kaava nro 0718) tavoitteena on mahdollistaa uuden sisääntulotien rakentaminen Kotkansaarelle. Asemakaava käsittää nykyisen ja uuden sisääntulotien alueet sekä niihin rajoittuvia korttelialueita.

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.1.-12.2.2019

Luonnos 2.9.-4.10.2019

Ehdotus helmikuu 2020

Kaupunginhallitus huhtikuu 2020

Kaupunginvaltuusto toukokuu 2020

Kaava lainvoimainen kesäkuu 2020