Kotkansaari, sisääntulotie (0718)

Kotkansaaren sisääntulotielle on laadittu asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos. Asemakaavan (kaava nro 0718) tavoitteena on mahdollistaa uuden sisääntulotien rakentaminen Kotkansaarelle. Asemakaava käsittää nykyisen ja uuden sisääntulotien alueet sekä niihin rajoittuvia korttelialueita.

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.1.-12.2.2019

Luonnos 2.9.-4.10.2019

Kaupunkirakennelautakunta loppuvuosi 2020

Ehdotus joulukuu 2020