Kuulutus, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kotkansaaren sisääntulotie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 0718, vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka koskee asemakaavaa kaupunginosissa 1. Kotkansaari, vesialue, 2. Kotkansaari, vesialue, 6. Hovinsaari, vesialue ja 7. Hovinsaari, vesialue ja asemakaavan muutosta
kaupunginosissa 1. Kotkansaari, satama-alueet ja katualue, 2. Kotkansaari, korttelin 9 tontti 3, korttelit 27A (1027), 28, 33 ja 127, korttelin 7 autopaikka-alue, osa korttelin 43 autopaikka-aluetta, rautatiealue, tiealue, katualueet ja puistoalue.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun uuden sisääntulotien toteuttaminen. Samalla tarkastellaan sisääntulotiehen liittyvien kortteleiden kehittämistä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on MRL 63 §:n mukaisesti nähtävänä 14.1.–12.2.2019 kaupungintalon 4. kerroksessa kaavoituksessa sekä osoitteessa www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_ja_kaavoitus/kaavoitus/
Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään lähettämään 12.2.2019 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2, 48100 Kotka. Palautteeseen merkintä ’0718 Sisääntulotie’.
Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Patricia Broas, patricia.broas@kotka.fi  p. 040 647 1539.

KAUPUNKISUUNNITTELU

 

Takaisin edelliselle sivulle