Kyminlinna (1019)

Kyminlinnan ja Koivulan kaupunginosissa on laitettu vireille asemakaava ja asemakaavan muutos ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Suunnittelualue käsittää Kyminlinnan historiallisen linnoituksen lähialueineen, osan jokialueesta sekä Koivulan kaupunginosaan kuuluvaa ranta-aluetta Kyminlinnan pohjoispuolella. Kaavan (kaava nro 1019) laatimisen tavoitteena on turvata Kyminlinnan luonto-, historialliset- ja kulttuuriarvot sekä mahdollistaa alueelle sopivaa virkistys-, tapahtuma- ja matkailutoimintaa.

Asiakirjat ja liitteet

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.1.-20.2.2020

Luonnos

Ehdotus

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto

Kaava lainvoimainen