Asemakaavat

Asemakaava laaditaan alueidenkäytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaava osoittaa alueet eri käyttötarkoituksia varten ja ohjaa rakentamista ja muuta maankäyttöä, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan sekä olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämistä.

Asemakaavaa laadittaessa otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet, maakunta- ja yleiskaavat.

Asemakaava esitetään kartalla ja siihen liittyy kaavaselostus ja havainnekuva. Siihen voi liittyä myös erillinen rakennustapaohje. Yksittäistä asemakaavahankkeen etenemistä voi seurata vireillä olevat kaavat osiosta.

Aloitteen kaavan laatimisesta tai muuttamisesta tekee useimmiten kaupunki. Aloitteen voi tehdä myös maanomistaja. Ranta-asemakaavan laatimisesta huolehtii maanomistaja.

Voimaan tulleet asemakaavat

Kotkan kaupungin alueen voimassa olevat asemakaavat löytyvät Etelä-Kymenlaakson karttapalvelusta.
Viralliseen asemakaavaan voi tutustua klikkaamalla haluttua kohdetta.

Vireillä olevat asemakaavat