Kuulutus, luonnos (0221)

Asemakaavan muutokset Sunilan tehdas (kaava 0222) sekä Mussalon sataman D-osa (kaava 0221)

Kaupunkisuunnittelussa on laadittu asemakaavan muutosluonnos kaupunginosaan
37. Sunila, osa teollisuus- ja satama-aluetta. Tavoitteena on mahdollistaa
teollisuusalueella ligniinin käsittelyyn liittyviä kehittämishankkeita.

Kaupunkisuunnittelussa on laadittu asemakaavan muutosluonnos kaupunginosaan
20. Mussalo, osa kortteleita 5 ja 9 sekä osa suojaviher- ja satama-alueita. Tavoitteena
on mahdollistaa teollisuusalueen ja sataman kehittämishankkeita.

Luonnokset ovat MRL 62 §:n mukaisesti nähtävänä 14.11.–16.12.2022 kaavoituksessa
kaupungintalolla sekä www.kotka.fi/asemakaavat. Palaute luonnoksista 16.12.2022
mennessä Kotkan kaupungin kirjaamoon, Kustaankatu 2, 48100 Kotka tai
kirjaamo@kotka.fi. Palautteeseen merkintä ” 0222 Sunilan tehdas, luonnos” tai ”0221
Mussalon satama D-osa, luonnos”. Kaavamuutoksien yhteydessä laaditaan
maankäyttösopimukset.

Lisätietoja kaavoitusarkkitehti Jarkko Puro, jarkko.puro@kotka.fi, p.040 642 9010.
Halutessasi tavata henkilökohtaisesti, sovi tapaaminen ennakkoon.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle