Kuulutus, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaava ja asemakaavan muutokset Sunilan asuinalue ja Kantasatama III

Kotkan kaupunkisuunnittelussa on laitettu vireille asemakaava ja asemakaavan muutokset
ja laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelmat:

– SUNILAN ASUINALUE, kaava 0819: Asemakaava 37. kaupunginosa Sunila, vesialue
ja asemakaavan muutos 36. kaupunginosa Popinniemi, korttelit 4, 19, 22 ja 24–27
sekä lähivirkistys- ja katualuetta, 37. kaupunginosa Sunila, korttelit 13, 14, 16–25,
28 ja 29 sekä puisto-, lähivirkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelu-, suojaviher- ja katu-
aluetta. Kaavan tavoitteena on arvioida alueen rakennus- ja kulttuurihistoriallisia
sekä maisemallisia arvoja, päivittää alueen suojelumääräyksiä, arvioida täydennys-
rakentamista suhteessa arvokkaaseen aluekokonaisuuteen sekä mahdollistaa alu-
een kehittäminen matkailukohteena.
Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Marja Pelo, marja.pelo@kotka.fi, p. 040 638 9054
tai kaavoitusarkkitehti Jarkko Puro, jarkko.puro@kotka.fi, p. 040 642 9010.
– KANTASATAMA III, kaava 0422: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa Kotkan-
saari, korttelit 137–141 sekä näihin rajautuvat tori-, puisto-, katu-, venesatama- ja
satama-aluetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kantasataman tule-
vaisuuden kehittäminen osaksi kaupunkikeskustaa outlet-hankkeen päätyttyä.
Kaavamuutoksessa tarkastellaan mm. asumisen, palveluiden ja elinkeinotoiminnan,
matkustajaliikenneterminaalin, kulttuuripalveluiden, matkailun ja hotellimajoituk-
sen tarpeita.
Lisätiedot: kaavoitusarkkitehti Maaria Mäntysaari, maaria.mantysaari@kotka.fi,
p. 040 120 8725.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat MRL 63 § mukaisesti nähtävillä 4.1.–3.2.2023
kaupungintalon 4. krs kaavoituksessa sekä www.kotka.fi/asemakaavat. Mielipiteet OAS:sta
3.2.2023 mennessä kirjaamo@kotka.fi tai Kirjaamo, Kotkan kaupunki, Kustaankatu 2,
48100 Kotka. Palautteeseen kaavan merkintä: ’0819 Sunilan asuinalue, OAS’ tai ’0422 Kan-
tasatama III, OAS’.

Halutessasi tavata henkilökohtaisesti, sovi tapaaminen ennakkoon.

KAUPUNKISUUNNITTELU

Takaisin edelliselle sivulle