Hakeminen ja palveluohjaus

Palveluohjauksella lapselle sopiva vaihtoehto

Varhaiskasvatuksen palveluohjaaja neuvoo ja ohjaa perheitä kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden hakemiseen liittyvissä asioissa sekä kertoo tarjolla olevista vaihtoehdoista. Lapsi voi osallistua varhaiskasvatukseen päiväkodissa, perhepäivähoidossa, avoimessa varhaiskasvatuksessa tai esiopetusyksikössä esiopetusajan ulkopuolella. Lapsella on mahdollisuus myös pidennettyyn tai ympärivuorokautiseen varhaiskasvatukseen eli vuorohoitoon.

Kotka on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttomassa varhaiskasvatuskokeilussa, jossa maksuttomuus toteutuu 20 tuntina viikossa. Myös esiopetusaika on perheille maksutonta 20 tuntina viikossa.

Ilmoittautuminen maksuttomaan 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan hakeminen

  • Ole tarvittaessa yhteydessä palveluohjaajaan sopivan vaihtoehdon löytämiseksi.
  • Täytä sähköinen varhaiskasvatus-/palvelusetelihakemus asioimalla verkossa.
  • Hae paikkaa viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuspaikan.
  • Äkillisen työllistymisen tai koulutuspaikan saannin kohdalla hae paikkaa viimeistään kaksi viikkoa aikaisemmin.

TUTUSTU ASIOI VERKOSSA -SIVUUN

Paperihakemuksen voi toimittaa osoitteeseen: Laivurinkatu 4, 48100 Kotka.

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

  • Huoltajat saavat päätöksen varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä noin kaksi viikkoa ennen varhaiskasvatuksen aloitusta.
  • Päiväkodista otetaan yhteyttä huoltajiin ja sovitaan tutustumisesta.
  • Perhepäivähoidossa perhe ottaa itse yhteyttä perhepäivähoitajaan tutustumisesta sopiakseen.
  • Huoltajat toimittavat varhaiskasvatuspaikkaan lomakkeen paikan vastaanottamisesta.
  • Huoltajat toimittavat selvityksen bruttotuloistaan kahden viikon kuluessa varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisesta. Selvitys tehdään ensisijaisesti sähköisen asioinnin kautta. Ole tarvittaessa yhteydessä asiakasmaksujen asiakaspalveluun.
  • Huoltajat solmivat varhaiskasvatuspaikan kanssa palvelusopimuksen, jossa sovitaan varhaiskasvatusajasta.

Lapsi ja huoltaja voivat yhdessä harjoitella päiväkodissa viihtymistä tutustumalla henkilöstöön, toimintaan ja tiloihin. Tutustumisaika on maksuton, kun tutustumisessa on mukana huoltaja eikä varhaiskasvatussijoitus ole vielä alkanut.

TUTUSTU ASIOI VERKOSSA -SIVUUN

Palveluseteli

Yksityisessä päiväkodissa ja perhepäivähoidossa on käytössä palveluseteli. Palveluseteli rinnastetaan kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen. Palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy samoin kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu.

Tutustu palvelusetelin kuvaukseen