Suunnittelu TE-palveluiden siirtämisestä Mussalon Savottaan on lopetettu

Julkaistu 22.04.2024

Kotkan kaupungin TE2024-uudistuksen valmistelua ohjaava työllisyydenhoidon ohjausryhmä on päättänyt lopettaa TE-palveluiden hankesuunnittelun Mussalon Savottaan. Päätös perustuu Savotan rakenteiden muuttamisen korkeisiin kustannuksiin.

Hankesuunnittelun lopettamisesta ja tiukasta aikataulusta johtuen on mahdollista, että TE-palveluiden toimipiste jatkaa väliaikaisesti nykyisissä tiloissaan Laivurinkadulla vuodenvaihteen jälkeen. Tilakartoitusta jatketaan välittömästi ja soveltuvia tiloja etsitään edelleen Kotkan kaupungin omista tai konsernin tiloista.

Julkiset työvoimapalvelut siirretään valtiolta kuntien vastuulle 1.1.2025. Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat sopineet, että työllisyyspalvelut tuotetaan vuoden 2025 alusta lukien kuntien yhteistyönä ja vastuukuntana toimii Kotkan kaupunki. Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi aiemmin hyvinvoinnin ja työllisyyden vastuualueen toimitilatarveselvityksen ja käynnisti hankesuunnittelun.